Erasmus Honours Programme
Deelname

Deelname

Ben jij een student die meer kan dan de studie van je vraagt? Wil je meer halen uit de jaren dat je op de EUR studeert? Dan zijn de honoursprogramma’s van de EUR een uitstekende kans om je talenten verder te ontwikkelen. Als je cijfers in het eerste jaar ruim bovengemiddeld zijn en je laat zien dat je extra gemotiveerd bent, kun je je aanmelden voor één van de EUR-honours programma’s. Dat kan een speciaal programma zijn voor de allerbeste studenten van je eigen faculteit of het interdisciplinaire Erasmus Honours Programma, waar je samen met studenten uit alle andere EUR-faculteiten grensoverschrijdende maatschappelijke en wetenschappelijk vraagstukken onderzoekt.

Na succesvolle afronding van het honours programma ontvang je een Letter of Recommendation van de decaan van je faculteit of de rector magnificus.

Erasmus Honours Programme 2019

Het Erasmus Honours Programme 2019 gaat in januari van start. Studenten die in aanmerking komen voor deelname ontvangen begin oktober een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst.

Op dinsdag 16 oktober 2018, 16:00 – 17:30 uur (inloop vanaf 15:30 uur) is er een informatiesessie in Siena (Tinbergen Building, begane grond). Erasmus Honours alumni en docenten beantwoorden dan graag al je vragen en ze kunnen je over hun ervaringen vertellen.
Als je geen uitnodiging hebt ontvangen, maar wel aan de voorwaarden voldoet,  ben je van harte welkom bij de informatiesessie en kun je je ook aanmelden voor het Erasmus Honours Programme 2019.

Voorwaarden

Je kunt meedingen naar een plaats in het Erasmus Honours Programme 2019 als je aan de volgende eisen voldoet.

 • Je hebt het eerste bachelorjaar in 2017-2018 in één jaar (uiterlijk eind september 2018) afgerond;
 • Je hebt een gemiddelde van ten minste 7.5 gehaald;
 • Je kunt ons een overzicht van de vakken die je tot nu toe hebt gevolgd en afgerond geven, met daarbij de eindcijfers. Zorg dat je de sollicitatie inclusief alle gevraagde documenten (brief, CV, cijferlijst en referentieformulier) uploadt via deze website.

Daarnaast is het belangrijk dat je sterk gemotiveerd bent om je horizon te verbreden en de grenzen van onderzoek te verkennen met studenten van andere studieprogramma's. Ook wil je je commiteren aan een extra inhoudelijke uitdaging naast je reguliere bacheloropleiding.

Aanmeldprocedure

Bekijk de stappen die je moet doorlopen om je aan te melden voor het Erasmus Honours Programme.

 • Beschrijf in een brief (tussen 500-750 woorden) je motivatie om deel te nemen aan het Nederlandstalige Erasmus Honours Programme Over Grenzen 2019.
 • Voeg een beknopt CV toe.
 • Download het referentieformulier en vraag je werkgever, docent, collega of iemand anders dit in te vullen.
 • Zorg dat de sollicitatie inclusief alle gevraagde documenten (brief, CV en referentieformulier) voor donderdag 1 november 2018 uiterlijk voor 09.00 uur) door Erasmus Academie is ontvangen.
 • Alle noodzakelijke documenten moeten in één bestand, als PDF, worden geupload via deze site.
 • Geef een overzicht van de vakken die je tot nu toe hebt gevolgd en afgerond, met daarbij de eindcijfers.

Let op:

 • Alleen sollicitaties voorzien van alle noodzakelijke documenten (brief, CV en referentieformulier) worden in behandeling genomen.
 • Een commissie onder leiding van de Rector Magnificus selecteert op grond van deze brieven de studenten. Indien zij dit nodig acht, nodigt zij studenten uit voor een gesprek.
 • Begin december hoor je of je bent geselecteerd. De uiteindelijke groep bestaat uit maximaal 25 studenten. Over de uitkomst van de selectie is geen correspondentie mogelijk.

Sollicitatieadres

Het adres dat je moet gebruiken in je brief.

Erasmus Universiteit Rotterdam
t.a.v. prof. dr. R. Engels, rector magnificus
p/a Erasmus Academie
M6-19
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Solliciteren voor een plaats in het EHP programma 2019 via deze website.

Adres voor informatie

Vragen over het programma? Neem contact met ons op.

Mariëlle Elenbaas
T: 010-408 2126
E: elenbaas
@erasmusacademie.nl

Erasmus Academie is als instituut voor lifelong learning verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Studenten Over Grenzen Erasmus Honours Programme

Studenten 'Over Grenzen'

Students Grand Challenges

Studenten 'Grand Challenges'