Erasmus Honours Programme
Deelname

Deelname

Ben jij een student die meer kan dan de studie van je vraagt? Wil je meer halen uit de jaren dat je op de EUR studeert? Dan zijn de honoursprogramma’s van de EUR een uitstekende kans om je talenten verder te ontwikkelen. Als je cijfers in het eerste jaar ruim bovengemiddeld zijn en je laat zien dat je extra gemotiveerd bent, kun je je aanmelden voor één van de EUR-honours programma’s. Dat kan een speciaal programma zijn voor de allerbeste studenten van je eigen faculteit of het interdisciplinaire Erasmus Honours Programma, waar je samen met studenten uit alle andere EUR-faculteiten grensoverschrijdende maatschappelijke en wetenschappelijk vraagstukken onderzoekt.

Na succesvolle afronding van het honours programma ontvang je een Letter of Recommendation van de decaan van je faculteit of de rector magnificus.

Erasmus Honours Programme 2018

Het Erasmus Honours Programme 2018 gaat in januari van start. Studenten die in aanmerking komen voor deelname ontvingen uiterlijk begin oktober een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst. 

Studenten Over Grenzen Erasmus Honours Programme

Studenten 'Over Grenzen'

Students Grand Challenges

Studenten 'Grand Challenges'

Voorwaarden

Je kunt meedingen naar een plaats in het Erasmus Honours Programme 2018 als je aan de volgende eisen voldoet.

Je hebt

 • het eerste bachelorjaar in 2016-2017 in één jaar (uiterlijk eind september 2017) afgerond;
 • een gemiddelde van ten minste 7.5 gehaald.

Studenten van het Erasmus University College kunnen meedingen naar een plaats als ze:

 • het eerste bachelorjaar in 2016-2017 in één jaar (uiterlijk eind september 2017) hebben afgerond;
 • een gemiddeld cijfer van minimaal een B+ hebben behaald.

Daarnaast is het belangrijk dat je sterk gemotiveerd bent om met studenten van andere opleidingen je horizon te verbreden en de grenzen van de wetenschap te verkennen. Daarvoor wil je een extra inhoudelijke uitdaging aangaan in combinatie met je reguliere bachelorstudie.

Aanmeldprocedure

Bekijk de stappen die je moet doorlopen om je aan te melden voor het Erasmus Honours Programme.

 • Beschrijf in een brief (tussen 500-750 woorden) je motivatie om deel te nemen aan het Nederlandstalige Erasmus Honours Programme 2018. Voeg een beknopt CV toe. Download het referentieformulier hier en vraag je werkgever, docent, collega of iemand anders dit in te vullen.
 • Geef een overzicht van de vakken die je tot nu toe hebt gevolgd en afgerond, met daarbij de eindcijfers.
 • Zorg dat je alle documenten (brief, CV, cijferlijst en referentieformulier) voor maandag 30 oktober 2017 om 09.00 uur digitaal hebt verstuurd aan Erasmus Academie, info@erasmusacademie.nl.
  Gaarne alle documenten in één bestand, bij voorkeur PDF, aan te leveren. Alleen sollicitaties voorzien van alle noodzakelijke documenten (brief, CV, cijferlijst en referentieformulier) worden in behandeling genomen.
 • Een commissie onder leiding van de Rector Magnificus selecteert op grond van deze brieven een aantal studenten. Indien zij dit nodig acht, nodigt zij studenten uit voor een gesprek.
 • Begin december hoor je of je bent geselecteerd. De uiteindelijke groep bestaat uit maximaal 25 studenten. Over de uitkomst van de selectie is geen correspondentie mogelijk. 

Sollicitatieadres

Het adres dat je moet gebruiken in je brief.

Erasmus Universiteit Rotterdam
t.a.v. prof.dr. H.A.P. Pols, rector magnificus
p/a Erasmus Academie
M6-19
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Sollicitatie mailen naar: 
info@erasmusacademie.nl

Adres voor informatie

Vragen over het programma? Neem contact met ons op.

Mariëlle Elenbaas
T: 010-408 2126
E: elenbaas
@erasmusacademie.nl

Erasmus Academie is als instituut voor lifelong learning verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.