Studiefinanciering

Current facets (Pre-Master)

Studeren kost geld. Hoeveel? Dat hangt af van de situatie: woon je thuis bij je ouders of woon je op kamers. Thuiswonende studenten blijken gemiddeld per jaar € 6.800,- nodig te hebben, uitwonende studenten ongeveer € 8.900,-*) met inbegrip van de kosten voor de boeken (circa € 600,-) en het wettelijk collegegeld. In het studiejaar 2010 - 2011 is het collegegeld vastgesteld op € 1.672,-.

 

De kosten vallen uiteraard hoger uit als je bijvoorbeeld een computer aanschaft. Voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kan het collegegeld afwijken.

Waarschijnlijk heb je recht op studiefinanciering. Tot je 34ste heb je daar in principe recht op mits je die na je 29ste niet onderbreekt. Volg je een bachelor- en masteropleiding van 4 jaar? Dan heb je recht op 7 jaar studiefinanciering, waarvan 4 jaar prestatiebeurs en 3 jaar lening. Je krijgt in totaal 10 jaar de tijd om je studiefinanciering op te nemen. Als je een nationaliteit hebt van een land van de EER en niet in aanmerking komt voor studiefinanciering, dan kun je bij de IB-Groep een tegemoetkoming in het collegegeld aanvragen.

Meer informatie over studiefinanciering is te vinden op de website van DUO (voorheen IB-groep).

(*) Bron: DUO 2006