Decentrale selectie bacheloropleiding

Onder bepaalde voorwaarden mag een universiteit zelf bepalen welke studenten worden toegelaten tot een opleiding. Dit wordt decentrale selectie genoemd. De universiteit kiest studenten op basis van specifieke selectiecriteria zoals: vooropleiding, vakkenpakket, werkervaring en specifieke kennis en vaardigheden.

Voor decentrale selectie gelden ook een aantal algemene voorwaarden:

  • Wanneer er naast de decentrale selectie ook een centrale selectie (numerus fixus) bestaat voor een opleiding, dan moet je je ook voor de centrale selectie inschrijven.

  • Je mag je slechts voor één opleiding of instelling decentraal aanmelden.

  • Je voldoet tijdig aan de nadere vooropleidingseisen.

De universiteit bepaalt zelf hoeveel jaren achter elkaar je mag meedoen aan de decentrale selectie voor een bepaalde opleiding.

Lees meer over: