Chinees beginners 2

In de cursus Chinees beginners 2 leer je Mandarijn Chinees, de officiële Chinese taal die gesproken
wordt in grote delen van China, Taiwan, Singapore en in veel andere delen van Azië. 

Deze cursus bestaat uit tien wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur. Het afsluitende examen vindt na
afloop van de cursus plaats op een vooraf vastgestelde datum (zie onderstaande planning). Aan het
einde van de cursus is de stof van één cursusniveau behandeld.

Wat leer je tijdens de cursus Chinees beginners 2?

Deze cursus is een vervolg op de cursus Chinees beginners 1. Tijdens deze cursus bouw je verder
op de eerder geleerde onderwerpen van de Chinese taal, waarbij de nadruk ligt op de vaardigheden
lezen, luisteren, schrijven en spreken in een alledaagse context. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

 • de weg wijzen;
 • boodschappen doen en uit eten gaan;
 • grammatica;
 • vocabulaire;
 • de Chinese cultuur.

Aan het einde van de cursus ben je in staat om naast bovengenoemde punten, ongeveer 200 nieuwe
woorden in Pinyin te schrijven en ken je 20 nieuwe Chinese basiskarakters. Daarnaast beschik je over
een bescheiden woordenschat, waarmee je eenvoudige en samengestelde zinnen leert formuleren
waarmee je in veelvoorkomende en alledaagse situaties kunt communiceren. Het eindniveau van de
cursus is beginners 2, vergelijkbaar met het A1.2 niveau van het Common European Framework of
Reference (CEFR) en level 1 volgens de Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK).

Wat is de cursusplanning voor periode 1: september - december 2017?

Het Language & Training Centre organiseert driemaal per jaar cursussen Chinees. 
De cursusperioden zijn:

 • Periode 1: oktober-december
 • Periode 2: januari – maart
 • Periode 3: april – juni

De inschrijfdeadline voor onderstaande cursus is woensdag 13 september, 13.00 uur

Niveau

Cursusdag en tijd

Locatie

Examendatum

Chinees beginners 2

Wordt niet aangeboden deze periode

 

 

 

 

Wat zijn de tarieven voor de cursus Chinees beginners 2?

Tarief 1: studenten & medewerkers 

Tarief 2: overigen

€ 279,-€ 379,-

 Is het niet duidelijk onder welke tariefgroep je valt? Lees verder.

Wat is nog meer belangrijk om te weten?

 • Deze cursus is toegankelijk voor cursisten met een academische achtergrond (HBO/WO).
 • De steuntaal van deze cursus is Engels. In de lessen wordt echter zoveel mogelijk Chinees
  gesproken.
 • Het cursusmateriaal kost ± € 45,- en is niet bij de cursusprijs inbegrepen.
  In de bevestigingsbrief die je ontvangt als de cursus doorgaat, informeren we je over
  de details.
 • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij naast de wekelijkse contacturen ongeveer
  drie uur per week aan zelfstudie besteden.
 • De groepen zijn klein: minimaal 10 en maximaal 16 deelnemers. Bij minder dan
  10 inschrijvingen behoudt het LTC het recht om de cursus te annuleren.
 • Aanwezigheid bij de lessen is niet verplicht, wel raadzaam. Tijdens de laatste les
  vindt er een mondelinge toets en een luistertoets plaats. Om voor de cursus te kunnen
  slagen, dien je dan aanwezig te zijn.
 • De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen.
 • Je ontvangt een certificaat als je de cursus afsluit met een 5,5 of hoger.
 • Lees ook onze voorwaarden.

Inschrijven?

Om toegelaten te worden tot deze cursus, moet je kennis van de taal op het niveau
beginners 1 zijn. Dat je over dit niveau beschikt, kun je op 3 manieren aantonen:

 • het beginners 2 (A1.2)-advies van een assessment van het LTC (niet ouder dan 1 jaar);
 • het bewijs van deelname aan de beginners 1-cursus van het LTC (niet ouder dan 1 jaar);
 • Als je op dit moment deelneemt aan de beginners 1-cursus van het LTC, kun je je ook
  inschrijven voor de vervolgcursus, onder voorbehoud dat je slaagt voor het afrondende
  examen.

Je kunt je inschrijven voor de cursus Chinees beginners 2 en betalen via de webshop.
Indien je in tariefgroep 2 (overigen) valt, dien je voor tariefgroep 2 te kiezen.

Alleen als je niet kunt betalen via de webshop (iDeal) of als je werkgever voor je betaalt,
kun je gebruik maken van het inschrijfformulier. Indien je een factuur nodig hebt voor je
werkgever vragen wij je om dit aan ons kenbaar te maken op het inschrijfformulier.
NB. Na betaling via de webshop kan er geen factuur meer verkregen worden.