Engels B2.2

Cursus Engels | B2.2

Niveau B2.2 staat voor upper-intermediate 2

Deze cursus bestaat uit tien wekelijkse bijeenkomsten van 3 uur. Het afsluitende examen vindt na afloop
van de cursus plaats op een vooraf vastgestelde datum (zie onderstaande planning). Aan het einde van
de cursus is de stof van één cursusniveau behandeld.

Wat leer je tijdens de cursus Engels B2.2?

Deze cursus voor academische doeleinden is een vervolg op de cursus Engels B2.1 en omvat alle
belangrijke vaardigheden en taalaspecten die nodig zijn voor het verbeteren van de Engels
taalvaardigheid in zowel academische als alledaagse situaties. De volgende onderwerpen komen
aan bod:
 • luisteren;
 • spreken- discussiëren, debatteren en presentaties;
 • begrijpend lezen;
 • schrijven- essays, brieven, curriculum vitae etc.;
 • kritisch denken;
 • grammatica;
 • vocabulaire. 
Tijdens de cursus bouw je verder op eerder vergaarde kennis en ligt de focus naast het uitbreiden
van de grammaticale kennis, ook op het vergroten van de bestaande woordenschat, zodat je in
diverse situaties leert communiceren. Bovendien heeft deze cursus een interactief karakter.
Het eindniveau van de cursus is B2.2 volgens het Common European Framework of Reference (CEFR).

Wat is de cursusplanning voor periode 1: september - december 2017?


Het Language & Training Centre organiseert driemaal per jaar cursussen Engels. 
De cursusperioden zijn:
 • Periode 1: oktober-december
 • Periode 2: januari – maart
 • Periode 3: april – juni
De inschrijfdeadline voor onderstaande cursussen is woensdag 13 september, 13.00 uur

Niveau

Cursusdag en tijd

Locatie

Examendatum

Engels

B2.2

Woensdagen
27/9/2017 - 29/11/2017

17.30-20.30 uur

Erasmus Universiteit Rotterdam

Campus Woudestein

Maandag 4 december 2017
17.30 uur

 

Engels 

B2.2


Donderdag

28/9/2017 - 30/11/2017

17.30-20.30 uur

Erasmus Universiteit Rotterdam

Campus Woudestein

Maandag 4 december 2017

17.30 uur

 

Wat zijn de tarieven voor de cursus Engels B2.2?

Speciaal Tarief*:
Bachelor- & Master s

tudenten

van de EUR 

Tarief 1:
s

tudenten & medewerkers 

Tarief 2:
overigen

€ 145,-€ 299,-€ 449,-

 

Is het niet duidelijk onder welke tariefgroep je valt?

 

 Lees verder.
*Je kunt eenmalig gebruikmaken van deze speciale regeling.

Wat is nog meer belangrijk om te weten?

 • Deze cursus is toegankelijk voor cursisten met een academische achtergrond (HBO/WO).
 • Het cursusmateriaal kost ± € 33,- en is niet bij de cursusprijs inbegrepen.
  In de bevestigingsbrief die je ontvangt als de cursus doorgaat, informeren
  we je over de details.
 • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij naast de wekelijkse contacturen ongeveer
  drie uur per week aan zelfstudie besteden. Dit is een richtlijn; sommige cursisten zullen
  mogelijk meer tijd nodig hebben.
 • De groepen zijn klein: minimaal 10 en maximaal 16 deelnemers. Let op! Bij minder dan
  10 inschrijvingen behoudt het LTC het recht op de cursus te annuleren.
 • Aanwezigheid bij de lessen is niet verplicht, wel raadzaam. Let op! Tijdens de laatste les
  vindt er een mondelinge toets en een luistertoets plaats. Om voor de cursus te kunnen
  slagen, dien je aanwezig te zijn.
 • De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen.
 • Je ontvangt een certificaat als je de cursus afsluit met een 5,5 of hoger.
 • Lees ook onze voorwaarden.

Inschrijven?

Om toegelaten te worden tot deze cursus, moet je kennis van de taal op niveau B2.1 zijn.
Dat je over dit niveau beschikt, kun je op 3 manieren aantonen:
  • het B2.2-advies van een intake of assessment van het LTC (niet ouder dan 1 jaar);
  • het bewijs van deelname aan de B2.1-cursus van het LTC (niet ouder dan 1 jaar);
  • Als je op dit moment deelneemt aan de B2.1-cursus van het LTC, kun je je ook
   inschrijven voor de vervolgcursus, onder voorbehoud dat je slaagt voor het
   afrondende examen.
Je kunt je inschrijven voor de cursus Engels B2.2 en betalen via de webshop.
Indien je in tariefgroep 2 (overigen) valt, dien je voor tariefgroep 2 te kiezen. Alleen als je niet kunt betalen via de webshop (iDeal) of als je werkgever voor je betaalt,
kun je gebruik maken van het inschrijfformulier. Indien je een factuur nodig hebt voor je
werkgever vragen wij je om dit aan ons kenbaar te maken op het inschrijfformulier.
NB. Na betaling via de webshop kan er geen factuur meer verkregen worden.