Italiaans A1

Cursus Italiaans | A1

Niveau A1 staat voor beginners

Een cursus Italiaans bestaat uit tien wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur. Het afsluitende examen
vindt na afloop van de cursus plaats op een vooraf vastgestelde datum (zie onderstaande planning).
Aan het einde van de cursus is de stof van één cursusniveau behandeld.

Wat leer je tijdens de cursus Italiaans A1?

Tijdens deze cursus leer je de basis van de Italiaanse taal, waarbij de nadruk ligt op de vaardigheden
lezen, luisteren, schrijven en spreken in een alledaagse context. Onderwerpen die aan bod komen
zijn bijvoorbeeld:
 • persoonlijke informatie vragen en geven (nationaliteit, beroep, talen & vrije tijd);
 • groeten en afscheid nemen;
 • tellen tot 100;
 • spellen;
 • de geleerde grammaticale kennis toepassen
  (o.a. lidwoorden, presente e passato prossimo indicativo van regelmatige en onregelmatige werkwoorden);
 • vocabulaire;
 • woorden zodanig uitspreken dat een native speaker hem begrijpt.
Aan het einde van de cursus kun je zeer eenvoudige teksten begrijpen, een eenvoudige tekst schrijven
en beschik je over een bescheiden woordenschat zodat je in veelvoorkomende en alledaagse situaties
kunt communiceren. Het eindniveau van de cursus is A1 volgens het Common European Framework
of Reference (CEFR).

Wat is de cursusplanning voor periode 1: september - december 2017?


Het Language & Training Centre organiseert driemaal per jaar cursussen Italiaans. 
De cursusperioden zijn:
 • Periode 1: oktober-december
 • Periode 2: januari – maart
 • Periode 3: april – juni
De inschrijfdeadline voor onderstaande cursus is woensdag 13 september, 13.00 uur

Niveau

Cursusdag en tijd

Locatie

Examendatum

Italiaans

A1

Dinsdagen
26/9/2017 - 28/11/2017

17.30-20.00 uur

Erasmus Universiteit Rotterdam

Campus Woudestein

Donderdag 30 november 2017
17.30 uur

 

Wat zijn de tarieven voor de cursus Italiaans A1?

Tarief 1: s

tudenten & medewerkers 

Tarief 2: overigen

€ 279,-€ 379,-

 

Is het niet duidelijk onder welke tariefgroep je valt?

 

 Lees verder.

Wat is nog meer belangrijk om te weten?

 • Deze cursus is toegankelijk voor cursisten met een academische achtergrond (HBO/WO).
 • De steuntaal van deze cursus is Engels. In de lessen wordt echter zoveel mogelijk Italiaans
  gesproken.
 • Het cursusmateriaal kost ± € 30,- en is niet bij de cursusprijs inbegrepen.
  In de bevestigingsbrief die je ontvangt als de cursus doorgaat, informeren we je over de
  details.
 • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij naast de wekelijkse contacturen ongeveer drie
  uur per week aan zelfstudie besteden.
 • De groepen zijn klein: minimaal 10 en maximaal 16 deelnemers. Let op! Bij minder dan
  10 inschrijvingen behoudt het LTC het recht om de cursus te annuleren.
 • Aanwezigheid bij de lessen is niet verplicht, wel raadzaam. Let op! Tijdens de laatste les
  vindt er een mondelinge toets en een luistertoets plaats. Om voor de cursus te kunnen
  slagen, dien je dan aanwezig te zijn.
 • De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen.
 • Je ontvangt een certificaat als je de cursus afsluit met een 5,5 of hoger.
 • Lees ook onze voorwaarden.

Inschrijven?

Deze cursus is alleen toegankelijk voor echte beginners.
Je kunt je inschrijven voor de cursus Italiaans A1 en betalen via de webshop.
Indien je in tariefgroep 2 (overigen) valt, dien je voor tariefgroep 2 te kiezen. Alleen als je

niet

kunt betalen via de webshop (iDeal) of als je werkgever voor je betaalt,
kun je gebruik maken van het inschrijfformulier. Indien je een factuur nodig hebt voor je
werkgever vragen wij je om dit aan ons kenbaar te maken op het inschrijfformulier.
NB. Na betaling via de webshop kan er geen factuur meer verkregen worden.