Italiaans A2.1

Cursus Italiaans | A2.1

Niveau A2.1 staat voor pre-intermediate 1

Deze cursus bestaat uit tien wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur. Het afsluitende examen vindt na
afloop van de cursus plaats op een vooraf vastgestelde datum (zie onderstaande planning). Aan het
einde van de cursus is de stof van één cursusniveau behandeld.

Wat leer je tijdens de cursus Italiaans A2.1?

Deze cursus is een vervolg op de cursus Italiaans A1. Tijdens deze cursus bouw je verder op de eerder
geleerde onderwerpen van de Italiaanse taal, waarbij de nadruk ligt op de vaardigheden lezen, luisteren,
schrijven en spreken in een alledaagse context. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld:
 • een persoon introduceren;
 • boodschappen doen en uit eten gaan;
 • voorkeuren uiten;
 • gewoontes en herinneringen in het verleden;
 • de geleerde grammaticale kennis toepassen
  (o.a. bezittelijke en lijdende voornaamwoorden, imperfetto indicativo van regelmatige
  en onregelmatige werkwoorden)
 • grammatica en woordenschat;
 • de Italiaanse cultuur.
Aan het einde van de cursus beschik je over een bescheiden woordenschat zodat je zowel
mondeling als schriftelijk over persoonlijke onderwerpen en in veelvoorkomende en alledaagse
situaties kunt communiceren. Het eindniveau van de cursus is A2.1 volgens het Common European Framework of Reference (CEFR).

Wat is de cursusplanning voor periode 1: september - december 2017?


Het Language & Training Centre organiseert driemaal per jaar cursussen Italiaans. 
De cursusperioden zijn:
 • Periode 1: oktober-december
 • Periode 2: januari – maart
 • Periode 3: april – juni
De inschrijfdeadline voor onderstaande cursus is woensdag 13 september, 13.00 uur

Niveau

Cursusdag en tijd

Locatie

Examendatum

Italiaans

A2.1

wordt niet aangeboden deze periode

 

 

Wat zijn de tarieven voor de cursus Italiaans A2.1?

Tarief 1: s

tudenten & medewerkers 

Tarief 2: overigen

€ 279,-€ 379,-

 

Is het niet duidelijk onder welke tariefgroep je valt?

 

 Lees verder.

Wat is nog meer belangrijk om te weten?

  • Deze cursus is toegankelijk voor cursisten met een academische achtergrond (HBO/WO).
  • De steuntaal van deze cursus is Engels. In de lessen wordt echter zoveel mogelijk
   Italiaans gesproken.
  • Het cursusmateriaal kost ± € 30,- en is niet bij de cursusprijs inbegrepen.
   In de bevestigingsbrief die je ontvangt als de cursus doorgaat, informeren we je over
   de details.
  • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij naast de wekelijkse contacturen ongeveer
   drie uur per week aan zelfstudie besteden.
  • De groepen zijn klein: minimaal 10 en maximaal 16 deelnemers. Let op! Bij minder dan
   10 inschrijvingen behoudt het LTC het recht om de cursus te annuleren.
  • Aanwezigheid bij de lessen is niet verplicht, wel raadzaam. Let op! Tijdens de laatste les
   vindt er een mondelinge toets en een luistertoets plaats. Om voor de cursus te kunnen
   slagen, dien je dan aanwezig te zijn.
  • De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen.
  • Je ontvangt een certificaat als je de cursus afsluit met een 5,5 of hoger.
  • Lees ook onze voorwaarden.
 

Inschrijven?

Om toegelaten te worden tot deze cursus, moet je kennis van de taal op niveau A1 zijn.
Dat je over dit niveau beschikt, kun je op 3 manieren aantonen:
  • het A2.1-advies van een assessment van het LTC (niet ouder dan 1 jaar);
  • het bewijs van deelname aan de A1-cursus van het LTC (niet ouder dan 1 jaar);
  • Als je op dit moment deelneemt aan de A1-cursus van het LTC, kun je je ook
   inschrijven voor de vervolgcursus, onder voorbehoud dat je slaagt voor het
   afrondende examen.
Je kunt je inschrijven voor de cursus Italiaans A2.1 en betalen via de webshop.
Indien je in tariefgroep 2 (overigen) valt, dien je voor tariefgroep 2 te kiezen. Alleen als je niet kunt betalen via de webshop (iDeal) of als je werkgever voor je betaalt,
kun je gebruik maken van het inschrijfformulier. Indien je een factuur nodig hebt voor je
werkgever vragen wij je om dit aan ons kenbaar te maken op het inschrijfformulier.
NB. Na betaling via de webshop kan er geen factuur meer verkregen worden.