Nederlands A2.2

Cursus Nederlands | A2.2

Niveau A2.2 staat voor pre-intermediate 2

Deze cursus bestaat uit tien wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur. Het afsluitende examen vindt
na afloop van de cursus plaats op een vooraf vastgestelde datum (zie onderstaande planning).
Aan het einde van de cursus is de stof van één cursusniveau behandeld.

Wat leer je tijdens de cursus Nederlands A2.2?

Deze cursus is een vervolg op de cursus Nederlands A2.1. Tijdens deze cursus bouw je verder op
de eerder geleerde onderwerpen van de Nederlandse taal, waarbij de nadruk ligt op de vaardigheden
lezen, luisteren, schrijven en spreken in een alledaagse context. Onderwerpen die aan bod komen
zijn bijvoorbeeld:
 • de weg wijzen en de weg vragen;
 • je mening geven en een mening vragen;
 • informatie vragen;
 • vertellen over een reis
 • beschrijven wat je ziet;
 • telefoneren;
 • aangifte doen bij de politie;
 • grammatica;
 • vocabulaire;
 • de Nederlandse cultuur.
Aan het einde van de cursus beschik je over een redelijke woordenschat zodat je in veelvoorkomende
en alledaagse situaties kunt communiceren. Het eindniveau van de cursus is A2.2 volgens het Common European Framework of Reference (CEFR).

Wat is de cursusplanning voor periode 1: september - december 2017?


Het Language & Training Centre organiseert driemaal per jaar cursussen Nederlands. 
De cursusperioden zijn:
 • Periode 1: oktober-december
 • Periode 2: januari – maart
 • Periode 3: april – juni
De inschrijfdeadline voor onderstaande cursus is woensdag 13 september, 13.00 uur

Niveau

Cursusdag en tijd

Locatie

Examendatum

Nederlands

A2.2

Donderdagen
28/9/2017 - 30/11/2017

17.30-20.00 uur

Erasmus Universiteit Rotterdam

Campus Woudestein

Maandag 4 december 2017
17.30 uur

 

Wat zijn de tarieven voor de cursus Nederlands A2.2?

Tarief 1: s

tudenten & medewerkers

Tarief 2: overigen

€ 279,-€ 379,-
 Is het niet duidelijk onder welke tariefgroep je valt? Lees verder.

Wat is nog meer belangrijk om te weten?

 • Deze cursus is toegankelijk voor cursisten met een academische achtergrond (HBO/WO).
 • De steuntaal van deze cursus is Engels. In de lessen wordt echter zoveel mogelijk
  Nederlands gesproken.
 • Het cursusmateriaal kost ± € 40,- en is niet bij de cursusprijs inbegrepen. In de
  bevestigingsbrief die je ontvangt als de cursus doorgaat, informeren we je over de details.
 • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij naast de wekelijkse contacturen ongeveer drie
  uur per week aan zelfstudie besteden.
 • De groepen zijn klein: minimaal 10 en maximaal 16 deelnemers. Let op! Bij minder dan
  10 inschrijvingen behoudt het LTC het recht om de cursus te annuleren.
 • Aanwezigheid bij de lessen is niet verplicht, wel raadzaam. Let op! Tijdens de laatste les
  vindt er een mondelinge toets en een luistertoets plaats. Om voor de cursus te kunnen
  slagen, dien je dan aanwezig te zijn.
 • De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen.
 • Je ontvangt een certificaat als je de cursus afsluit met een 5,5 of hoger.
 • Lees ook onze voorwaarden.

Inschrijven?

Om toegelaten te worden tot deze cursus, moet je kennis van de taal op niveau A2.1 zijn.
Dat je over dit niveau beschikt, kun je op 3 manieren aantonen:
  • het A2.2-advies van een intake of assessment van het LTC (niet ouder dan 1 jaar);
  • het bewijs van deelname aan de A2.1-cursus van het LTC (niet ouder dan 1 jaar);
  • Als je op dit moment deelneemt aan de A2.1-cursus van het LTC, kun je je ook
   inschrijven voor de vervolgcursus, onder voorbehoud dat je slaagt voor het
   afrondende examen. 
Je kunt je inschrijven voor de cursus Nederlands A2.2 en betalen via de webshop.
Indien je in tariefgroep 2 (overigen) valt, dien je voor tariefgroep 2 te kiezen. Alleen als je niet kunt betalen via de webshop (iDeal) of als je werkgever voor je betaalt,
kun je gebruik maken van het inschrijfformulier. Indien je een factuur nodig hebt voor je
werkgever vragen wij je om dit aan ons kenbaar te maken op het inschrijfformulier.
NB. Na betaling via de webshop kan er geen factuur meer verkregen worden.