Nederlands B2.1

Cursus Nederlands | B2.1

Niveau B2.1 staat voor upper-intermediate 1

Deze cursus bestaat uit tien wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur. Het afsluitende examen vindt
na afloop van de cursus plaats op een vooraf vastgestelde datum (zie onderstaande planning).
Aan het einde van de cursus is de stof van één cursusniveau behandeld.

Wat leer je tijdens de cursus Nederlands B2.1?

Deze cursus is een vervolg op de cursus Nederlands B1.2. Tijdens deze cursus bouw je verder
op de eerder geleerde onderwerpen van de Nederlandse taal, waarbij de nadruk ligt op de
vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken in een alledaagse context. Onderwerpen
die aan bod komen zijn bijvoorbeeld:
 • verstevigen van de grammaticale basis;
 • een essay of verslag schrijven;
 • vocabulaire;
 • de Nederlandse cultuur.
Aan het einde van de cursus beschik je over een ruime woordenschat zodat je in diverse
situaties kunt communiceren. Het eindniveau van de cursus is B2.1 volgens het Common
European Framework of Reference (CEFR).

Wat is de cursusplanning voor periode 3: april - juni 2017?


Het Language & Training Centre organiseert driemaal per jaar cursussen Nederlands. 
De cursusperioden zijn:
 • Periode 1: oktober-december
 • Periode 2: januari – maart
 • Periode 3: april – juni
De inschrijfdeadline voor onderstaande cursus is dinsdag 21 maart, 13.00 uur

Niveau

Cursusdag en tijd

Locatie

Examendatum

Nederlands

B2.1

niet aangeboden
in periode 2 

niet aangeboden
in periode 2 

niet aangeboden 
in periode 2
 

Wat zijn de tarieven voor de cursus Nederlands B2.1?

Tarief 1: s

tudenten & medewerkers

Tarief 2: overigen

€ 279,-€ 379,-
 Is het niet duidelijk onder welke tariefgroep je valt? Lees verder.

Wat is nog meer belangrijk om te weten?

 • Deze cursus is toegankelijk voor cursisten met een academische achtergrond (HBO/WO).
 • De steuntaal van deze cursus is Engels. In de lessen wordt echter zoveel mogelijk
  Nederlands gesproken.
 • Het cursusmateriaal kost ± € 45,- en is niet bij de cursusprijs inbegrepen. In de
  bevestigingsbrief die je ontvangt als de cursus doorgaat, informeren we je over de details.
 • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij naast de wekelijkse contacturen ongeveer drie
  uur per week aan zelfstudie besteden.
 • De groepen zijn klein: minimaal 10 en maximaal 16 deelnemers. Let op! Bij minder dan
  10 inschrijvingen behoudt het LTC het recht om de cursus te annuleren.
 • Aanwezigheid bij de lessen is niet verplicht, wel raadzaam. Let op! Tijdens de laatste les
  vindt er een mondelinge toets en een luistertoets plaats. Om voor de cursus te kunnen
  slagen, dien je dan aanwezig te zijn.
 • De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen.
 • Je ontvangt een certificaat als je de cursus afsluit met een 5,5 of hoger.
 • Lees ook onze voorwaarden.

Inschrijven?

Om toegelaten te worden tot deze cursus, moet je kennis van de taal op niveau B1.1 zijn.
Dat je over dit niveau beschikt, kun je op 3 manieren aantonen:
  • het B2.1-advies van een intake of assessment van het TTC (niet ouder dan 1 jaar);
  • het bewijs van deelname aan de B1.2-cursus van het TTC (niet ouder dan 1 jaar);
  • Als je op dit moment deelneemt aan de B1.2-cursus van het LTC, kun je je ook
   inschrijven voor de vervolgcursus, onder voorbehoud dat je slaagt voor het
   afrondende examen. 
Je kunt je inschrijven voor de cursus Nederlands B2.1 en betalen via de webshop.
Indien je in tariefgroep 2 (overigen) valt, dien je voor tariefgroep 2 te kiezen. Alleen als je niet kunt betalen via de webshop (iDeal) of als je werkgever voor je betaalt,
kun je gebruik maken van het inschrijfformulier. Indien je een factuur nodig hebt voor je
werkgever vragen wij je om dit aan ons kenbaar te maken op het inschrijfformulier.
NB. Na betaling via de websho kan er geen factuur meer verkregen worden.