Over Grenzen

De Erasmus Universiteit Rotterdam biedt in het academisch jaar 2019-2020 voor de zestiende keer een interdisciplinair programma aan dat ambitieuze en talentvolle bachelorstudenten in staat stelt op indringende wijze kennis te maken met andere disciplines: het Erasmus Honours Programme.

'Over grenzen denken'

Interdisciplinair over grenzen denken is vandaag de dag inherent aan wetenschappelijk onderzoek. De groei in het interdisciplinair denken heeft met meerdere zaken te maken.

Ten eerste is de hedendaagse maatschappij complexer geworden. We zien steeds meer maatschappelijke ontwikkelingen op bovennationaal niveau, ook wel de vorming van de 'global society'. Ook zijn er veranderingen op lokaal en nationaal niveau door de vorming van een multiculturele maatschappij.

De noodzaak om grote maatschappelijke problemen op te lossen wordt steeds groter. Hiervan zijn talloze voorbeelden te geven, zoals het veranderende klimaat, een aanstaande energiecrisis, de opkomst van het terrorisme, en de gevolgen van fundamentalisme.

Om deze problemen op te lossen, moeten de raakvlakken tussen de disciplines verkend worden. De bestaande disciplinaire indeling van de wetenschap is sterk aan het veranderen; gebleken is dat echte doorbraken juist plaats vinden waar disciplines elkaar ontmoeten.

De nieuwe mogelijkheden die de moderne wetenschap en techniek bieden zijn interessant. De explosieve groei van wetenschap en techniek in de 20e eeuw biedt steeds meer mogelijkheden voor de wetenschapsbeoefening van nu.