Faculteit der Wijsbegeerte

Regeling voor studenten van andere faculteiten en/of universiteiten

Studenten van andere faculteiten en universiteiten die een wijsgerig keuzevak willen volgen kunnen uit alle door de Faculteit der Wijsbegeerte aangeboden vakken (deze link verwijst nog naar vakken in 2015-2016) een keuze maken (afhankelijk van de verplichte voorkennis e.d.) en de betreffende cursus bijwonen. Tevens biedt de Faculteit der Wijsbegeerte minoren aan die toegankelijk zijn voor alle (EUR) studenten met uitzondering van bachelorstudenten Wijsbegeerte. Uiteraard gelden voor het volgen van een keuzevak of een minor de eisen zoals deze door de examencommissie van de eigen opleiding gesteld zijn.

Nadat u toestemming heeft gekregen om het keuzevak te volgen moet u zich inschrijven als keuzevakstudent.

Regeling voor studenten Wijsbegeerte

Bachelor Wijsbegeerte:

Voor studenten Wijsbegeerte geldt dat zij in het 3e bachelorjaar aan andere faculteiten en universiteiten een niet-wijsgerige minor of een niet-wijsgerig keuzevak voor maximal 20 EC kunnen volgen. Gedurende het 2e trimester van het 3e bachelorjaar worden alle studenten geacht een afstudeerprogramma samen te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de Examencommissie.

Master Wijsbegeerte:

Voor studenten Wijsbegeerte geldt dat zij in de masterfase aan andere faculteiten en universiteiten een (niet-)wijsgerige minor of (niet-)wijsgerige keuzevakken voor maximaal 14 EC kunnen volgen. Na afloop van het 1e semester van de masteropleiding worden alle studenten geacht een afstudeerprogramma samen te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de Examencommissie.

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met de studieadviseur via studieadvies@fwb.eur.nl.   

Vakkenoverzicht