Studiefinanciering

Veranderingen financiering van je studie

Invoering Sociaal leenstelsel

Vanaf september 2015 vervangt de Rijksoverheid de basisbeurs voor nieuwe bachelor –en masterstudenten door de mogelijkheid om tegen gunstige voorwaarden te lenen, ook wel het studievoorschot. De aanvullende beurs zal blijven bestaan onder bepaalde voorwaarden en het studentenreisproduct blijft ongewijzigd. De invoering van het sociaal leenstelsel heeft gevolgen voor jou tijdens je studie, maar ook na je studie en voor de kwaliteit van het onderwijs. 

Wat betekenen deze wijzigingen van studiefinanciering tijdens je studie?

  • De basisbeurs wordt vervangen door het studievoorschot.
  • De aanvullende beurs die na het behalen van je diploma een gift wordt, blijft onder bepaalde voorwaarden bestaan.
  • De ov-jaarkaart zal ongewijzigd blijven. 

Ben je al begonnen met studeren? Dan mag je je studie afmaken onder het huidige stelsel. Als je na je bachelor gaat doorstromen naar een master, of wisselt van studie, val je wel onder het nieuwe stelsel.

Wat betekent dit voor je situatie na je studie?

  • Je gaat pas afbetalen als je het minimumloon verdient.
  • Je mag de terugbetaling spreiden over 35 jaar (hierna wordt je (rest)schuld kwijtgescholden).
  • Je krijg een aantal 'jokerjaren' waarmee je een pauze mag inlassen bij het terugbetalen. Dit mag in totaal maximaal 5 jaar zijn. 

Extra zaken waarvan je profiteert

De besparingen die de invoering van dit nieuwe stelsel met zich mee brengt, worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het hoger onderwijs, zoals intensievere begeleiding van studenten. Als je start tussen het collegejaar 2014-2016 en 2018-2019, dan krijg je een voucher ter waarde van ongeveer 2000 euro die je 5 tot 10 jaar na je afstuderen kunt gebruiken om jezelf bij te scholen. Dit is een compensatie voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs waar je nog geen (volop) gebruik van hebt kunnen maken. Een andere verandering is dat je instemmingsrecht zult krijgen op de begroting van de onderwijsinstelling waar aan je studeert.

Meer informatie studiefinanciering

Je vindt meer informatie over het financieren van je studie en de invoering van het sociaal leenstelsel op de websites van: