Minor in Delft of Leiden

Kies je voor een minor in Leiden of Delft, dan maak je kennis met een andere manier van denken, andere studenten en een andere stad. Net als een studieverblijf in het buitenland verrijkt een Delftse of Leidse minor je studie én cv. Je kunt een reguliere minor volgen in Leiden of Delft. Of je kunt kiezen voor een van de gezamenlijke LDE-minoren.

Bekijk onderaan deze pagina testimonials van studenten die vorig jaar hun minor bij een van de partners volgden.

Gezamenlijke LDE-minoren

De TU Delft, de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit bieden enkele gezamenlijke minoren aan. Je volgt als EUR-student colleges bij twee of meer van de LDE-partners. De minors worden in twee varianten aangeboden: 15 EC en 30 EC. Aanmelding verloopt op dezelfde manier als voor een reguliere EUR-minor: je dient een voorkeur in Osiris in tijdens de aanmeldperiode in mei

In 2017-2018 worden de volgende LDE-minoren aangeboden: 

Reguliere Leidse of Delftse minor

Orienteer je op het aanbod via de minorsites van de Universiteit Leiden en de TU Delft. In de toelatingsmatrix kun je terugvinden tot welke Leidse en Delftse minors je bacheloropleiding je toegang geeft. Je kunt je van 1 mei t/m 31 mei via een webformulier op respectievelijke minorsites aanmelden.

Voor aanmelding en plaatsing in Leiden of Delft gelden de volgende regels:  

  • Je kunt één voorkeur voor een reguliere minor indienen in Leiden of in Delft.
  • Je vooraanmelding voor een Leidse of Delftse minor geldt als je 1e voorkeursaanmelding. 
  • Je kunt daarnaast max. 5 voorkeuren voor een EUR-minor indienen via Osiris Student.
  • Je hoeft voor deelname aan een Leidse of Delftse minor geen toestemming te vragen aan je examencommissie (m.u.v. ESL-studenten).
  • Je kunt je enkel aanmelden voor minoren die open staan voor je opleiding in de toelatingsmatrix.
  • Je ontvangt eind juni bericht op je studentmail of je geplaatst bent op je voorkeur in Leiden of Delft.
  • Je EUR-voorkeuren komen te vervallen als je geplaatst wordt op een Leidse of Delftse minor (m.u.v. EUR-selectieminoren).
  • Je kunt slechts geplaatst worden op één minor in Leiden, Delft of in Rotterdam.

Aandachtspunten bij reguliere Leidse en Delftse minoren

Leiden en Delft hebben 30% van de plaatsen in hun minoren gereserveerd voor EUR-studenten. Als je je aanmeldt, is de kans groot dat je geplaatst wordt.

De minoromvang in Leiden en Delft is standaard 30 EC. In Leiden is het mogelijk minoren voor de helft te volgen, de zgn. half-minor. In de Leidse minoromschrijvingen staat vermeld welke onderdelen verplicht zijn voor de half-minor. Delftse minoren moeten in het geheel voor 30 EC worden afgerond.

De minoromvang aan de EUR is standaard 15 EC. Extra EC komen bovenop de 180 EC van je eigen studieprogramma (extra-curriculair). Wil je de extra EC inbrengen in je studieprogramma, dan moet je toestemming vragen aan je Examencommissie.

Let op: het minoronderwijs in Delft loopt door tot en met eind januari. In Leiden loopt het minoronderwijs in veel gevallen ook door tot en met januari. Een flink aantal Leidse minoren heeft echter een lintrooster. Hierbij vindt het onderwijs verspreid over het gehele collegejaar plaats. Lees de minoromschrijving goed door en neem bij twijfel contact op met de Leidse minorcontactpersoon. 

Your minor at Erasmus University Rotterdam: a testimonial

Your minor at Leiden University: a testimonial

Your minor at Delft University of Technology: a testimonial

Joint minor Responsible Innovation

Veelgestelde vragen

Frequently Asked Questions (FAQ)

Veelgestelde vragen