Minor in Delft of Leiden

Kies je voor een minor in Leiden of Delft, dan maak je kennis met een andere manier van denken, andere studenten en een andere stad. Net als een studieverblijf in het buitenland verrijkt een Delftse of Leidse minor je studie én cv. Bekijk onderaan deze pagina testimonials van studenten die hun minor bij een van de partners volgden.

Je kunt een reguliere minor volgen in Leiden of Delft of je kiest voor een gezamenlijke LDE-minor. Raadpleeg de toelatingsmatrix om te zien welke minoren je kunt volgen.

Gezamenlijke LDE-minors

De TU Delft, de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit bieden gezamenlijke minoren aan. Je volgt als EUR-student colleges bij twee of meer van de LDE-partners. De minoren worden in twee varianten aangeboden: 15 EC en 30 EC. Aanmelding verloopt op dezelfde manier als voor een reguliere EUR-minor. Klik hier voor meer informatie over de aanmelding.

In 2019-2020 worden de volgende LDE-minors aangeboden: 

Reguliere Leidse of Delftse minor

Je kunt ook kiezen voor een reguliere minor in Leiden of Delft. De TU Delft en de Universiteit Leiden hebben 30% van de plaatsen in hun minoren gereserveerd voor EUR-studenten. Oriënteer je op het aanbod via de minorsites van de Universiteit Leiden Opent extern en de TU DelftOpent extern. Je kunt je van 1 mei t/m 31 mei aanmelden via Osiris. Klik hier voor meer informatie over de aanmelding.

Voor de aanmeldprocedure voor reguliere Leidse en Delftse minors gelden de volgende uitgangspunten:

  • Je kunt je voor één minor aanmelden.
  • Je hoeft voor deelname aan een Leidse of Delftse minor geen toestemming te vragen aan je examencommissie (m.u.v. ESL-studenten).
  • Je kunt je enkel aanmelden voor minoren die open staan voor je opleiding in de toelatingsmatrix.
    Specifiek voor de Universiteit van Leiden:
  • Er kan gevraagd worden naar je studievoortgangsoverzicht (SVO)
  • Bij selectieminoren wordt de first come first serve methode op basis van inschrijfvolgorde gehanteerd.
    Specifiek voor de Technische Universiteit Delft
  • Je moet je aanmelding compleet maken door een tweede inschrijving te regelen via Studielink. Hoe dit precies werkt vind je in onderstaande download.

Aandachtspunten bij reguliere Leidse en Delftse minoren

De minoromvang in Leiden is in principe 30 EC. Het is mogelijk minoren voor 15 EC af te ronden, de zgn. half-minor. In de Leidse minoromschrijvingen staat vermeld welke onderdelen verplicht zijn voor de half-minor. Leiden kent blok- en lintroostering. Bij minoren met een blokrooster vindt het onderwijs plaats tot begin februari 2020. Een flink aantal Leidse minoren heeft echter een lintrooster. Hierbij vindt het onderwijs verspreid over het gehele collegejaar plaats. Lees de minoromschrijving goed door en neem bij twijfel contact op met de Leidse minorcontactpersoon. 

De minoromvang in Delft is - op enkele uitzonderingen na - standaard 30 EC. Delftse minoren moeten in het geheel voor 30 EC worden afgerond. Enkele minoren kunnen voor 15 EC worden afgerond. Dit staat duidelijk vermeld in de omschrijving. Het minoronderwijs vindt plaats tot begin februari 2020

De minoromvang aan de EUR is bij de meeste faculteiten 15 EC. Extra EC komen bovenop de 180 EC van je eigen studieprogramma (extra-curriculair). Wil je de extra EC inbrengen in je studieprogramma, dan moet je toestemming vragen aan je Examencommissie.

Your minor at Erasmus University Rotterdam: a testimonial

Your minor at Leiden University: a testimonial

Your minor at Delft University of Technology: a testimonial

Joint minor Responsible Innovation

Veelgestelde vragen

Frequently Asked Questions (FAQ)

Veelgestelde vragen