Praktische zaken minoren

Meer weten over minoren? Check onderstaande praktische zaken:

Aan het begin van je derde bachelorjaar is er ruimte om een minor te volgen. Een minor is een samenhangend geheel van onderwerpen/vakken, waarmee je je kunt specialiseren of juist je horizon verbreden.

Aan de EUR bieden wij verbredende en verdiepende minoren aan. Voor Leidse en Delftse studenten staan alleen de verbredende minoren open. Klik hier voor meer informatie over het minoraanbod op de EUR en hier voor meer informatie over hoe je je moet aanmelden.

Het minoronderwijs is op basis van niveau en tijdsbesteding speciaal ontwikkeld voor derdejaars bachelorstudenten.

Het minoronderwijs wordt in de eerste 10 weken van het academisch jaar gegeven. Dit betekent dat de minorperiode aan de EUR van september tot en met begin november is. Hertentamens vinden in de zomer (begin juli) plaats.

Het minoronderwijs bij de TU Delft kan gedurende de eerste 20 weken van het academisch jaar worden gegeven. Het minoronderwijs bij de universiteit van Leiden kan gedurende het gehele academisch jaar worden gegeven. Check van tevoren dus goed het rooster van de LDE-minor, zo voorkom je overlap met verplichte vakken in je bacheloropleiding.

Minoren aan de EUR zijn 15 EC. Hierop zijn enkele uitzondering; de Educatieve minor Economie, Wiskunde en Geschiedenis. Deze zijn 30 EC.

Het volgen van een minor is vraagt een fulltime inzet (40 uur per week) gedurende de eerste 10 weken van het academisch jaar. Het is niet mogelijk om andere vakken gedurende deze periode te volgen.

Minoren van de TU Delft zijn 30 EC.

Minoren van de Universiteit leiden zijn te volgen in een 15 EC en 30 EC-variant.

Op een minor zijn de regels van de verzorgde faculteit van toepassing. Deze zijn opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en de Regels en Richtlijnen (R&R) van de betreffende faculteit.
Voorbeeld:
Als je een minor van de ESL gaat volgen zijn dus de OER en R&R van de ESL van toepassing.

Op de EUR wordt het rooster eind juli/begin augustus bekend gemaakt. Via courses.eur.nl kan je precies zien wat het rooster voor een minor is.

Al het onderwijs en de tentaminering zal in de eerste 10 weken van het academisch jaar plaatsvinden.

Hertentamens vinden in de zomer plaats.

Voor het rooster van zowel de minoren als de LDE-vakken, die door de TU Delft en de Universiteit Leiden worden verzorgd, kun je contact opnemen met de betreffende instelling.

Als je een minor in Leiden of Delft (dus geen LDE-minor) volgt, moet je zelf jouw minorcijfer aan de EUR laten registreren.
Je doet dit door een gewaarmerkte studievoortgangsoverzicht aan te vragen in Leiden of Delft. Laat je behaalde resultaat registreren door de Examenadministratie van je EUR opleiding. De meeste Examenadministraties zijn gehuisvest in het Sanders gebouw. Weet je niet waar je Examenadministratie zit, vraag dit dan na bij het Onderwijsloket van je faculteit of je studieadviseur.

*ESE-studenten moeten via OSIRIS een verzoek indienen om deze minor op te nemen. Dit verzoek moet worden aangevuld met een officiële cijferlijst van de ontvangende instelling.

Als je een LDE-minor volgt worden de cijfers door de universiteiten onderling uitgewisseld en in de eigen systemen opgenomen. Hier hoef jij als student geen actie voor te ondernemen.

 

Een deelresultaat van een minor is één academisch jaar geldig. Als je de minor niet binnen één academisch jaar afrondt vervallen de deelresultaten.

Het is niet mogelijk om twee minoren tegelijk te volgen. Alle minoren worden in dezelfde periode gegeven. Omdat voor een minor een fulltime inzet (40 uur per week) van je wordt verwacht is het niet mogelijk om twee minoren tegelijk te volgen.

Als je je minor niet met een voldoende hebt afgerond kan je je in mei opnieuw aanmelden voor een minor. Je kan dezelfde minor dan weer als 1 van de 5 voorkeuren opgeven. LET OP: je hebt geen garantie en/of voorrang om weer op dezelfde minor geplaatst te worden. 

Frequently asked questions

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen