Algemene informatie over klachten, bezwaar en beroep

Als student heb je te maken met verschillende (onderwijs- en examen)regelingen, richtlijnen en natuurlijk ook de wet. De universiteit neemt veel beslissingen waarbij jij soms direct belanghebbend bent. Beslissingen die jou persoonlijk aangaan. Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met een dergelijke beslissing.

Ook kom je tijdens je studie in contact met veel verschillende functionarissen van de universiteit zoals docenten, medewerkers van onderwijsbureaus, terreinbewakers en niet te vergeten medestudenten. Het kan voorkomen dat je het niet eens bent met de manier waarop een medewerker van de universiteit of medestudent zich tegenover jou heeft gedragen. Het kan ook zijn dat je een klacht hebt over iets anders.

Al naar gelang de aard van het geschil of je klacht zijn er verschillende mogelijkheden om daar tegen in het geweer te komen door het indienen van een beroep, een bezwaar of een klacht. Er bestaat een aantal bezwaar- en beroepsprocedures en klachtprocedures. Meer hierover vind je in het hoofdstuk over rechtsbescherming in het Studentenstatuut van de EUR.

Het digitaal indienen van een bezwaar, beroep of klacht

Het bestaan van de vele verschillende procedures maakt het soms lastig om te bepalen welke procedure nu precies van toepassing is in jouw situatie. De EUR heeft daarom een digitaal loket ontwikkeld, de EUR Faciliteit Rechtsbescherming, waar je alle bezwaren, beroepen en klachten kunt indienen.
Je kunt de Faciliteit Rechtsbescherming direct bereiken door te mailen naar legal.protection@eur.nl

Je bericht komt binnen bij de afdeling Juridische Zaken van de EUR, die deze registreert en ervoor zorgt dat je bezwaar, beroep of klacht door het juiste College of de juiste commissie of de juiste personen wordt behandeld. De afdeling Juridische Zaken stuurt je na analyse van je bericht een digitale ontvangstbevestiging waarin staat naar welk college, commissie of functionaris je bezwaar, beroep of klacht is doorgestuurd. Deze neemt vervolgens contact met je op over de verdere afwikkeling.

Wanneer je geen gebruik kunt of wilt maken van het digitale loket kun je je klacht mondeling indienen bij een studentendecaan. Hiervoor moet je via het ESSC een afspraak maken. Een bezwaar of beroep moet je wel altijd zelf indienen bij het College van Beroep voor de Examens via cbe@eur.nl.

Meer weten over procedures rond bezwaar, beroep of klacht?

Behalve het Studentenstatuut van de EUR kun je dit ook lezen:

Hier vind je meer informatie over onder andere de verschillende procedures, de te hanteren termijn voor het instellen van een bezwaar of beroep en de vereisten waaraan je bezwaar- of beroepschrift moet voldoen.

Indien nodig kun je natuurlijk ook online een afspraak maken met een studentendecaan om jouw zaak te bespreken voordat je een formeel bezwaar, beroep of klacht indient. Kijk ook naar de informatie op de website van de afdeling Juridische Zaken.

ASK Erasmus

Find your answer