Klachten

Wanneer u meent onbehoorlijk behandeld te zijn door een universitair bestuursorgaan of een universitaire medewerker, ontevreden bent over zaken met betrekking tot uw faculteit en uw opleiding kunt u een klacht indienen.

Informeel

Het verdient sterk de voorkeur de informele weg te bewandelen: praten met degene die het probleem veroorzaakt en samen tot een bevredigende oplossing komen. U kunt zich daarin laten bijstaan door een studieadviseur of een studentendecaan. Hij of zij kan ook bemiddelen als u zelf geen rechtstreeks gesprek wilt aangaan, bijvoorbeeld als daar de omstandigheden niet naar zijn. Wanneer onvrede blijft bestaan kunt u overwegen formeel een klacht in te dienen.

Formeel

U kunt formeel een klacht indienen bij de EUR Faciliteit Rechtsbescherming.

 • Klachten met betrekking tot de opleiding/faculteit
  De meeste faculteiten hebben een individuele klachtprocedure. Uw klachten met betrekking tot de opleiding/faculteit kunt u indienen bij de  EUR Faciliteit Rechtsbescherming.

 • Klachten over ongewenste omgangsvormen
  Voor klachten over seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie, bestaat binnen de universiteit een afzonderlijke klachtenprocedure. Voor informatie hierover kunt u terecht bij een vertrouwenspersoon. Informatie is ook te vinden in het hoofdstuk over Gedragsregels in het Studentenstatuut. Uw klacht kunt u indienen bij de EUR Faciliteit Rechtsbescherming.

 • Klachten over onbehoorlijk, onheus gedrag
  Voor klachten over onbehoorlijk of onheus gedrag of een handeling of een nalatigheid van een bestuursorgaan of van een universitaire medewerker kunt u zich in eerste instantie voor advies wenden tot een van de studentendecanen.
  Uw klacht kunt u indienen bij de EUR Faciliteit Rechtsbescherming.

Overige klachten

Wanneer uw klacht niet duidelijk betrekking heeft op bovenstaande issues, bijvoorbeeld:

 • Facilitaire zaken/campusvoorzieningen (schoonmaak, catering, storingen/defecten, verlichting etc.)

 • ICT voorzieningen;
 • University Library;
 • Taal- en Trainings Centrum (TTC)

U kunt uw klacht indienen bij de Servicedesk via servicedesk@eur.nl.

EUR Faciliteit Rechtsbescherming

Met ingang van het collegejaar 2010-2011 is er binnen de EUR één centrale voorziening, de EUR Faciliteit Rechtsbescherming waar alle klachten en beroep- en bezwaarschriften online kunnen worden ingediend. Wanneer u geen gebruik van deze faciliteit wilt maken, kunt u uw klacht mondeling indienen bij een studentendecaan. Hiervoor moet u online een afspraak met een studentendecaan maken.

Ik wil nu een klacht indienen