Laatste ontwikkelingen
Textaid, cursussen, GathEURing

Laatste ontwikkelingen SMF

In het kader van de uitkomsten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) van de afgelopen jaren is de Erasmus Universiteit druk bezig om de dienstverlening aan studenten met een functiebeperking te verbeteren. Het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap dat onlangs door de Nederlandse regering is geratificeerd biedt nieuwe handvatten en inzichten voor de Erasmus Universiteit om voortgang te boeken op het gebied van studeren met een functiebeperking.

Hieronder worden enkele projecten in het kader van SMF uitgelicht. Heb je nog vragen of suggesties? Stuur dan een mail naar smf@eur.nl.

TextAid         

Het softwareprogramma Kurzweil is in 2017 vervangen door een nieuw software programma; TextAid van Readspeaker. Textaid is een programma dat speciaal ontwikkeld is voor personen met dyslexie. Het principe is hetzelfde als bij Kurzweil alleen werkt TextAid via de Cloud van Readspeaker waardoor het enkele voordelen heeft. Als hulpmiddel bij het studeren en/of werken leest het bijvoorbeeld je teksten voor en markeert het de opgelezen teksten.

In enkele gevallen kan het gebruik van TextAid tijdens tentamens worden toegekend aan studenten met dyslexie.

Gebruik van Textaid voor thuisstudie

Dankzij de Cloud, biedt TextAid ook de mogelijkheid om een account aan te maken voor thuisstudie. Zo kun je thuis makkelijk lange teksten lezen met behulp van voorleessoftware. Als je graag een persoonlijk account wilt voor thuisstudie, stuur dan een mail naar smf@eur.nl.

Aanbod cursussen en ondersteuning        

Het team studentenbegeleiding biedt verscheidene cursussen en trainingen aan voor studenten met een functiebeperking om hen te helpen makkelijker te studeren. Momenteel wordt er onderzocht of en hoe dit aanbod uitgebreid kan worden, bijvoorbeeld met een cursus gericht op studeren met autisme of een buddysysteem.

GathEURing

Binnen het studentenplatform GathEURing wordt er dit collegejaar actief gezocht naar studenten met een functiebeperking die mee willen denken over het verbeteren van de dienstverlening aan studenten met een functiebeperking. Wil jij ook meedenken? Dan kun je je opgeven door een email met een korte motivatie te sturen naar smf@eur.nl.