Laatste ontwikkelingen
Textaid, cursussen, GathEURing

Nieuws SMF

In het kader van de uitkomsten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) van de afgelopen jaren is de Erasmus Universiteit druk bezig om de dienstverlening aan studenten met een functiebeperking te verbeteren. Het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap dat onlangs door de Nederlandse regering is geratificeerd biedt nieuwe handvatten en inzichten voor de Erasmus Universiteit om voortgang te boeken op het gebied van studeren met een functiebeperking.

Hieronder vind je nieuwsberichten over lopende of afgeronde SMF-projecten. Heb je nog vragen of suggesties? Stuur dan een mail naar smf@eur.nl.

  • Rutger Engels

    Ondertekenen intentieverklaring VN-verdrag

    Woensdag 9 oktober ondertekent rector magnificus Rutger Engels de intentieverklaring van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

  • Miniatuurvoorbeeld

    TextAid

    Het softwareprogramma Kurzweil is vervangen door een nieuw software programma; TextAid van Readspeaker.