Wat te doen bij pesten

Dit is een richtlijn hoe te handelen voor melders van pesten op de werkplek. De richtlijn is samengesteld onder verantwoordelijkheid van het Netwerk Universitaire Vertrouwenspersonen Nederland. Gebruik van deze tekst door derden buiten de doeleinden van het Netwerk UVP is niet toegestaan.

Richtlijn Hoe te handelen bij pesten

Definitie

Herhaaldelijk het gevoel krijgen dat je buiten gesloten en/of gekleineerd wordt, door vervelende opmerkingen aan jouw adres, net-niet-leuke grapjes, onnodige kritiek en/of roddelen.

Wanneer moet u actie ondernemen:

 • als u er last van heeft;
 • als u zelf het mikpunt bent;
 • als u ziet dat het anderen overkomt;
 • als u zich onveilig voelt;
 • als de werksfeer beïnvloed wordt
 • als uw prestaties er onder lijden.

Wat kunt u zelf doen?

 • Aangeven dat u er last van hebt;
 • degene aanspreken die u pest en aangeven dat de ander moet stoppen met zijn1 gedrag.

En als u dat niet durft?

 • Praat er dan eerst over met iemand die u in vertrouwen kunt nemen;
 • stap naar uw leidinggevende;
 • als de leidinggevende niets met de melding doet, schakel dan de vertrouwenspersoon in;
 • als het uw leidinggevende is die pest, schakel dan de vertrouwenspersoon in.

Wat kunt u beter niet doen?

 • Denken dat het aan uzelf ligt;
 • zwijgen;
 • hetzelfde gedrag gaan vertonen.

Wie kunt u inschakelen en wanneer?

 • Schakel uw leidinggevende in;
 • schakel de vertrouwenspersoon in voor advies en coaching;
 • schakel zo nodig derden in zoals de bedrijfsarts, personeelszorg, bedrijfsmaatschappelijk werk.

Tenslotte

 • Leg vast op papier wat er gebeurt: de woorden die gebruikt worden, de momenten waarop het gebeurt, hoe vaak het voorkomt, welk effect het op u heeft;
 • wees niet bang, ga niet geloven wat die ander zegt;
 • laat u niet overmeesteren door het probleem;
 • denk niet dat ziekmelden een oplossing is.

1 overal waar “hij” staat wordt “hij of zij” bedoeld Richtlijn-NUVP-19-07-05