Scriptiegroep

Voor studenten die bezig zijn met hun scriptie, maar het moeilijk vinden om zichzelf te motiveren is er de scriptiegroep. In een groep van maximaal 10 deelnemers kom je wekelijks bij elkaar om af te spreken welke doelen je jezelf wilt stellen voor de aankomende week. Gedurende de week heb je telefonisch contact met een andere student om van elkaar te horen hoe het gaat. Tijdens de volgende bijeenkomst bespreek je of je de gestelde doelen gehaald hebt, controleer je elkaars werk en stel je nieuwe doelen op voor de aankomende week.

De scriptiegroep is bedoeld voor studenten die al een goedgekeurd scriptievoorstel hebben. Je kunt maximaal een jaar aan de groep deelnemen. De groep is niet bedoeld voor inhoudelijke begeleiding van je scriptie.

De groepen zijn toegankelijk voor studenten van alle faculteiten van de EUR en komen wekelijks bijeen, begeleid door een psycholoog. Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend: het is belangrijk dat de groepsleden aanwezig zijn bij alle bijeenkomsten.

Inschrijving

Je kunt je hieronder inschrijven voor de workshop van 1 oktober. Gebruik voor je inschrijving je studenten e-mailadres. Als voorbeeld: 123456ab@student.eur.nl.
Houd voor aanvullende data van de introductieworkshop de online calender in de gaten.