Geldzaken

Inside view of the Polak building

Als je voor studie of stage tijdelijk naar het buitenland gaat, heb je bijna altijd aanvullende financiering nodig. Het is belangrijk om ruim voor vertrek naar het buitenland informatie in te winnen over mogelijke financiering en een goede begroting op te stellen. Hieronder vind je ook een aantal beursmogelijkheden genoemd voor reguliere beurzen en postdoctorale beurzen.
 

Denk je eraan om te studeren of een stage te lopen in het buitenland? Wellicht dat je dan in aanmerking komt voor een beurs.

Bij veel fondsen vindt de selectie voor de beurzen schriftelijk plaats. Het is daarom uiterst belangrijk dat je aanvraag zorgvuldig en zo compleet mogelijk is. Het is aan te raden een afspraak te maken met een studentendecaan voor het bekijken van je aanvraag en begroting. Veel fondsen vragen een referentiebrief van een studentendecaan. De studentendecanen hebben regelmatig contact met verschillende fondsen en kunnen je wijzen op fondsen die misschien voor jou van toepassing zijn. Hier kan je lezen hoe je een afspraak met een studentendecaan kan maken. Neem hiervoor ruim de tijd. Je aanvraag dient vaak 3 maanden vóór vertrek ingediend te zijn. Enkele grotere fondsen zijn:

De universiteit geeft financiële ondersteuning aan studenten die door bepaalde persoonlijke omstandigheden studievertraging hebben opgelopen tijdens de nominale duur van hun studie.

De universiteit verleent studiefinanciering aan studenten vanwege bijzondere omstandigheden tijdens de nominale studieduur. De bijzondere omstandigheden kunnen relevante maatschappelijke activiteiten of topsport zijn.

Het Fonds Bijzondere Voorzieningen Erasmus Universiteit Rotterdam ondersteunt  eenmalige door EUR studentgroeperingen/-organisaties georganiseerde activiteiten op het gebied van culturele, esthetische en algemeen- maatschappelijke vorming, door het verstrekken van een garantiesubsidie.

Zorg voor een correct en realistisch budget. Voor richtbedragen voor de kosten van huisvesting, levensonderhoud, openbaar vervoer e.d. kijk op Bestemmingslijst 2015. Check internationale wisselkoersen en de daarbij behorende levensstandaard. Het leven in Japan zal waarschijnlijk duurder zijn dan het leven in Thailand bijvoorbeeld, maar vluchten naar beide bestemming zijn weer duurder dan een vlucht naar Spanje bijvoorbeeld.

Voor meer informatie over het maken van een begroting kijk je op de Wil Weg website.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen