Iemand anders betaalt

Als je werkgever/partner/ouder/verzorger het collegegeld betaalt, dan kan dat op vier manieren:  

1. Betaling via de digitale machtiging

Betaling via de digitale machtiging is NIET mogelijk als je werkgever of een bedrijf betaalt. Controleer van te voren of degene die jouw collegegeld betaalt een eigen digid heeft én of diegene een persoonlijk bankrekeningnummer in het SEPA gebied heeft. 

Nadat je een inschrijfverzoek hebt ingediend via studielink wordt de hoogte van je collegegeld bepaald. Hierover ontvang je van ons in juni bericht via studielink.  Na ontvangst van ons bericht over de hoogte van je collegegeld geef je in Studielink aan dat iemand anders betaalt via een bankrekening in het SEPA gebied via de digitale machtiging. Volg de instructies van het stappenplan van studielink onder het kopje 'iemand anders betaalt'.

Zorg ervoor dat we je machtiging vóór 31 augustus hebben ontvangen.  

2. Betaling d.m.v. een factuur

Geef in Studielink aan dat iemand anders het collegegeld betaalt en kies bij de betaalwijze voor 'via de onderwijsinstelling'. Stuur daarna een e-mail naar Tuition Fee Office. In je e-mail vermeld je: 

- je studentnummer

- de naam en adresgegevens  waar de factuur naar toe gestuurd moet worden

- het bedrag van het collegegeld

- studiejaar (collegejaar)   

Maak van deze mogelijkheid alleen gebruik als je zeker weet dat de betaling van de factuur door jouw werkgever door ons wordt ontvangen vóór 31 augustus. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling.  Ontvangen we je collegegeld niet op tijd, dan sta je niet ingeschreven en heb je geen recht op het volgen van onderwijs, studiefinanciering en OV vergoeding.  

3. Betaling door bankoverschrijving

Geef in Studielink aan dat iemand anders betaalt en kies bij de betaalwijze voor 'via de onderwijsinstelling'. Informeer diegene die jouw collegegeld betaalt dat dit moet worden overgemaakt naar rekeningnummer NL10 ABNA 0490929311 van de ABN-AMRO t.n.v. Erasmus Universiteit Rotterdam onder vermelding van jouw voorletters, achternaam en studentnummer.

Betalingsgegevens om vanuit het buitenland te betalen:  

IBAN code: NL10 ABNA 0490929311 BIC code: ABNA NL 2A

In geval je voor deze methode kiest, dient je collegegeld vóór 31 augustus op de rekening van EUR te zijn bijgeschreven. Zodra de ontvangst van de betaling door ons is verwerkt ontvang je hierover bevestiging via Studielink. Let op: je blijft zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling.   

4. Betaling met PIN of creditcard

Het collegegeld kan ook met PIN of creditcard worden betaald bij het ESSC. Kies bij betaalwijze in Studielink voor 'via de onderwijsinstelling'. Zorg ervoor dat degene die jouw collegegeld betaalt jouw studentnummer heeft én het hele bedrag vóór 31 augustus bij ons betaalt. Degene die jouw collegegeld betaalt ontvangt van ons een betaalbevestiging. Zodra de ontvangst van de betaling is verwerkt, ontvang jij bevestiging via studielink. Let op: je blijft zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. Bij creditcardbetaling geldt er een toeslag van 5%.