Machtiging wijzigen

In geval je wijzigingen wilt doorgegeven van gegevens zoals je die hebt opgegeven bij het invullen van de digitale machtiging, dan kun je hiervoor een formulier aanvragen bij Bureau Onderwijsgelden via bog@eur.nl Dit formulier kun je vervolgens volledig ingevuld en ondertekend ingescand mailen naar Bureau Onderwijsgelden óf inleveren bij de balie van Erasmus Studenten Service Centrum (waar de formulieren om gegevens te wijzigen ook hardcopy beschikbaar zijn).

Let op: overeenkomstig het debiteurenprotocol is het niet mogelijk om de machtiging in te trekken of te wijzigen gedurende de looptijd. De gekozen incassowijze kan dus niet worden gewijzigd. Het doorgeven van een ander rekeningnummer is wel mogelijk.