Restitutie collegegeld

Wanneer je je gedurende het collegejaar uitschrijft bij de EUR heb je mogelijk recht op restitutie van te veel betaald collegegeld. Het collegegeld over de maanden dat je ingeschreven stond, krijg je nooit terug.

Rekenvoorbeeld restitutie collegegeld

Totaal collegegeld voor één jaar inschrijving €12000 is door student betaald. Student dient uitschrijfverzoek in via Studielink op 3 december. Hij is vanaf 1 januari niet meer ingeschreven. De student heeft 4 maanden ingeschreven gestaan (september tot en met december) en is over die periode collegegeld verschuldigd. De student krijgt het teveel betaalde collegegeld voor de maanden januari tot en met augustus terug.

Bij de herberekening van het collegegeld wordt  gewerkt met hele maanden en twaalfden. In dit voorbeeld krijgt de student 8/12e van €12000 terug voor de 8 maanden waarin hij niet meer ingeschreven staat. Dat is €8000.

Let op: er vindt nooit restitutie plaats bij uitschrijvingen per 1 juli of 1 augustus.  

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen