Geldzaken

Als je voor studie of stage tijdelijk naar het buitenland gaat, heb je bijna altijd aanvullende financiering nodig. Het is belangrijk om ruim voor vertrek naar het buitenland informatie in te winnen over mogelijke financiering en een goede begroting op te stellen. Hieronder vind je ook een aantal beursmogelijkheden genoemd voor reguliere beurzen en postdoctorale beurzen.

Voor een volledig overzicht kijk je op de Beursopener van WilWeg.nl of op Scholarshipportal.eu. Bij het ESSC (Sanders Building) ligt een 'Beursopener' fondsenboek en fondsendisk. Dit boek en deze disk mogen één week geleend worden tegen inlevering van je collegekaart.

Begroting

Zorg voor een correct en realistisch budget. Voor richtbedragen voor de kosten van huisvesting, levensonderhoud, openbaar vervoer e.d. kijk op Bestemmingslijst 2015. Check internationale wisselkoersen en de daarbij behorende levensstandaard. Het leven in Japan zal waarschijnlijk duurder zijn dan het leven in Thailand bijvoorbeeld, maar vluchten naar beide bestemming zijn weer duurder dan een vlucht naar Spanje bijvoorbeeld. Voor meer informatie over het maken van een begroting kijk je op de Wil Weg website.

Beurzen voor een uitwisselingsprogramma (punten mobiliteit)

Wanneer je één of twee semesters naar het buitenland gaat voor je studie zijn daarvoor speciale beurzen en/of fondsen beschikbaar. Een aantal daarvan vind je hieronder.

Beurzen/FondsenInformatie
Erasmus+ programmaDit is het nieuwe Europese programma voor onderwijs, jeugd en sport. Het programma loopt van 2014 t/m 2020. Binnen dit programma kan je op uitwisseling naar een partneruniversiteit of stage doen. De hoogte van de beurs is afhankelijk van de categorie waarin het land waar je naar toegaat is ingedeeld. Meer informatie. (In het Engels.)
Stichting A.A van Beek Fonds

Het Van Beek Fonds heeft als doel het wetenschappelijk onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te bevorderen. Het verleent bijdragen aan studenten en eventueel aan andere personen die aan de universiteit zijn verbonden. Het minimaal aaneengesloten verblijf binnen Europa is vier weken en buiten Europa acht weken. In het land mag Nederlands of een aanverwante taal niet de voertaal zijn. Meer informatie.

Culturele Verdragen

De Nederlandse overheid heeft met een aantal landen bilaterale overeenkomsten gesloten om de samenwerking op cultureel, educatief en wetenschappelijk gebied te bevorderen. Vaak zijn daarbij afspraken gemaakt over uitwisselingen op het gebied van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Nederlandse studenten kunnen op grond van deze afspraken tijdelijk studeren of onderzoek doen in een ander land dat daarvoor beurzen beschikbaar stelt. Dit zijn de zogenaamde Culturele Verdragen. Het is niet mogelijk om deze beurzen te combineren met de Erasmus+ beurs.

Aanvraagformulieren voor deze beurzen kunnen (per land) gedownload worden van de site van de Nuffic. De ingevulde aanvraagformulieren + alle benodigde bijlagen (in viervoud) kunnen bij het ESSC (Sanders Building) worden ingeleverd of opgestuurd worden naar Erasmus Universiteit, t.a.v. Mirjam de Groot, kamer E1-34, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Faculteitsbeurs

Een aantal faculteiten verstrekken beurzen voor studie-uitwisseling of stages buiten Europa. Voor het aanvragen en informatie over deze beurzen dien je contact op te nemen met het international office van je faculteit. Het is mogelijk een bijdrage van het A.A. van Beekfonds te krijgen bovenop de vergoeding van de faculteit (zie hierboven).

Holland Scholarship Erasmus University

Het Holland Scholarship Erasmus University is een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap én Erasmus Universiteit Rotterdam. De beurs is voor studenten die willen studeren, stage lopen of een onderzoek doen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De beurs bestaat uit een eenmalig bedrag van € 1.250. Meer informatie.

Beurzen voor een stage

Wanneer je naar het buitenland gaat voor een stage zijn daarvoor speciale beurzen en/of fondsen beschikbaar. Een aantal daarvan vind je hieronder.

Beurzen/FondsenInformatie
Erasmus+ programmaDit is het nieuwe Europese programma voor onderwijs, jeugd en sport. Het programma loopt van 2014 t/m 2020. Binnen dit programma kan je op uitwisseling naar een partneruniversiteit of stage doen. De hoogte van de beurs is afhankelijk van de categorie waarin het land waar je naar toegaat is ingedeeld. Meer informatie. (In het Engels.)
FaculteitsbeursEen aantal faculteiten verstrekken beurzen voor studie-uitwisseling of stages buiten Europa. Voor het aanvragen en informatie over deze beurzen dien je contact op te nemen met het international office van je faculteit.
Holland Scholarship Erasmus UniversityHet Holland Scholarship is een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap én Nederlandse hogescholen en universiteiten. De beurs is voor studenten die willen studeren, stage lopen of een onderzoek doen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De beurs bestaat uit een eenmalig bedrag van € 1.250. Meer informatie.

Beurzen voor vervolgstudies (diploma mobiliteit) of onderzoek

Wanneer je na je bachelor of master verder wilt studeren in het buitenland of daar onderzoek wilt doen, zijn daarvoor speciale beurzen en/of fondsen beschikbaar. Een aantal daarvan vind je hieronder.

Beurzen/Fondsen Informatie 
Beurzen van de Australische overheid voor Master, PhD of onderzoekDe Australische overheid stelt verschillende beurzen beschikbaar voor internationale studenten. Meer informatie.
China Programma

Dit beursprogramma is bestemd voor Nederlandse kwalitatief goede studenten die tijdens en na hun studie in Nederland een academisch jaar op bachelor- (laatste fase), master- of PhD-niveau in China willen studeren. Het doel van het programma is uitwisseling van talent tussen Nederland en China (Excellence & Exchange). De beurs bestaat uit:

 • een maandelijkse toelage;
 • vrijstelling collegegeld;
 • reiskostenvergoeding naar China;
 • vergoeding voor reiskosten binnen China;
 • vergoeding voor vestigingskosten;
 • standaard studentenverzekering.

De deadline voor de volgende aanvraagronde is jaarlijks in februari. Meer informatie.

Culturele VerdragenZie tabel bovenaan de pagina.
Europees Universitair Instituut

Het Europees Universitair Instituut (San Domenico di Fiesole, nabij Florence, Italië) is een internationaal instituut voor postdoctoraal onderwijs en onderzoek. Het onderwijs- en onderzoekprogramma bestrijkt vier disciplines: geschiedenis en cultuurwetenschappen, economische wetenschappen, rechtswetenschappen, en politieke en sociale wetenschappen. In drie jaar kan men een doctoraat behalen; in één jaar een diploma vergelijkend Europees en internationaal recht (LL.M). De Nederlandse overheid stelt 20 beurzen voor Nederlanders beschikbaar die éénmaal te verlengen zijn.

De beurs bedraagt € 1.340 per maand. Verder is er een bijdrage in de reiskosten en ziektekosten en eventueel een partner- of gezinstoelage. Het EUI stelt beurzen beschikbaar voor het derde jaar. Tevens bestaat de mogelijkheid om ook gedurende het vierde jaar in aanmerking te komen voor de onderzoeksbeurs. De aanvraagformulieren zijn vanaf oktober digitaal beschikbaar bij het instituut. Deadline van aanmelden 31 januari. Meer informatie.

Fulbright CenterHet Fulbright Center geeft informatie over studeren, onderzoek doen en stage lopen in de Verenigde Staten en bevordert de uitwisseling van studenten, wetenschappers en docenten tussen Nederland en de Verenigde Staten. Het Fulbright Center voert het beheer over studiebeurzen voor Amerika en beurzen voor onderzoek in Amerika.
VSBfonds

Het VSBfonds biedt beurzen voor studenten die tussen 1 maart 2017 en 31 december 2018 afstuderen en naar het buitenland willen voor een vervolgstudie (diploma mobiliteit; geen uitwisseling) of onderzoek. De beurs bedraagt maximaal € 7.000 (voor 1 jaar) en bij een verblijf van twee jaar maximaal € 10.000.

Deze beurs dient online aangevraagd te worden via www.vsbfonds.nl/beurzen. Deadline voor de aanvraag is 1 maart 2018. Je aanvraag is pas ingediend nadat je op verzenden geklikt hebt. Nadat de aanvraag online is verzonden wordt deze doorgestuurd naar het International Office EUR. Het selectieproces bestaat uit een schriftelijk en mondeling gedeelte. In de eerste helft van maart vindt het schriftelijk gedeelte plaats. In de eerste helft van maart 2018 vindt de schriftelijke selectie plaats. De selectiegesprekken vinden plaats op 19 en 20 maart a.s.

Voorwaarden beurs

 • Je gaat een vervolgstudie of onderzoek (na je bachelor of master) doen in het buitenland van tenminste 3 en maximaal 24 maanden;
 • Je bent niet ouder dan 29 jaar op moment van vertrek;
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit. Studenten met een andere nationaliteit komen bij uitzondering in aanmerking voor deze beurs en dienen aan te tonen dat zij actief zijn in de Nederlandse maatschappij, het Nederlands beheersen en hun toekomst zien in Nederland;
 • Taalonderwijs komt alleen bij hoge uitzondering in aanmerking en dient op gevorderd niveau gevolgd te worden.

Behalve de door het VSBfonds vereiste documenten vraagt de selectiecommissie een recente uitdraai van je cijfers uit Osiris mee te sturen met je aanvraag

Voor meer informatie over deze beurs en voorbeelden van studenten die je voor zijn gegaan, kijk op www.vsbfonds.nl/beurzen. Voor vragen over de selectieprocedure e.d. bij de Erasmus Universiteit kan je mailen naar scholarships@eur.nl.

Prins Bernhard CultuurfondsVoor deze beurs dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 • je Master afgerond te hebben of een drs-, mr- of ir-titel te hebben (geneeskundestudenten dienen in het bezit te zijn van het artsendiploma). De aanvraag kan al ingediend worden in de laatste fase van je studie;
 • gemiddeld cijfer op je eindlijst dient een 8 of hoger te zijn;
 • Nederlandse nationaliteit te hebben of minstens 3 jaar ingeschreven te zijn in Nederland;
 • niet eerder een beurs van het Cultuurfonds gehad hebben.

De hoogte van de beurs bedraagt, afhankelijk van je aanvraag, € 1.500, € 2.500, € 5.000, € 7.500, € 10.000, € 12.500, € 15.000 (en in zeer uitzonderlijke gevallen € 20.000). De deadline voor het aanvragen van deze beurs is ieder jaar rond 1 april. Zodra de exacte datum bekend is, wordt deze onder de nieuwsrubriek gepubliceerd. De aanvraag dient opgestuurd te worden naar Prins Bernhard Cultuurfonds, Postbus 19750, 1000 GT Amsterdam. Voor meer informatie, kijk op www.cultuurfonds.nl/. Voor vragen kan je e-mailen naar: info@cultuurfonds.nl of bellen met 020 - 520 6130.

Schwarzman Scholars ProgramDit beurzenprogramma laat toekomstige leiders kennis maken met China en elkaar door middel van volledige beurs voor een eenjarige master aan de Tsinghua University in Beijing. Meer informatie.
Jo Kolk StudiefondsHet doel van het Jo Kolk Studiefonds is vrouwen die studeren of afgestudeerd zijn aan een universiteit te stimuleren in het voltooien of uitbreiden van hun opleiding (in het buitenland) door een éénmalige financiële bijdrage van maximaal € 1.000. Meer informatie.

Particuliere fondsen

Bij veel fondsen vindt de selectie voor de beurzen schriftelijk plaats. Het is daarom uiterst belangrijk dat je aanvraag zorgvuldig en zo compleet mogelijk is. Het is aan te raden een afspraak te maken met een studentendecaan voor het bekijken van je aanvraag en begroting. Veel fondsen vragen een referentiebrief van een studentendecaan. De studentendecanen hebben regelmatig contact met verschillende fondsen en kunnen je wijzen op fondsen die misschien voor jou van toepassing zijn. Hier kan je lezen hoe je een afspraak met een studentendecaan kan maken. Neem hiervoor ruim de tijd. Je aanvraag dient vaak 3 maanden vóór vertrek ingediend te zijn. Enkele grotere fondsen zijn:

Studiefinanciering

Als je studiefinanciering van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ontvangt, moet je met een aantal zaken rekening houden. Een paar zaken worden hieronder kort toegelicht. Kijk op http://www.duo.nl/ voor meer informatie.

SituatieMogelijke regelingen
Tijdens je bachelor/masterWat zijn de regels om je studiefinanciering te behouden of te verliezen? DUO kan al je praktische vragen met betrekking tot studiefinanciering, beurzen en je OV-studentenkaart beantwoorden.
Na je bachelor/masterWanneer je in het buitenland wilt studeren als je je bachelor- of masterdiploma hebt gehaald, heb je de mogelijkheid om je (resterende) Nederlandse studiefinanciering mee te nemen naar het buitenland.
Volledige opleiding in buitenlandSinds 1 september 2007 is het mogelijk om je studiefinanciering mee te nemen voor een volledige opleiding in het buitenland. Behalve de voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor studiefinanciering geldt er nog een aantal extra voorwaarden.
OV-vergoeding

Je kunt kiezen tussen een OV-kaart of een OV-vergoeding. Kies je voor een OV-vergoeding, dan moet je de OV-kaart inleveren. Je kunt deze vergoeding alleen krijgen als je op de eerste dag van de maand in het buitenland studeert of stage loopt. Wil je je OV-kaart houden en geen vergoeding ontvangen, dan hoef je niets te doen.

Een OV-vergoeding kun je aanvragen met het formulier "OV-vergoeding buitenland". Vul dit formulier minimaal 2 maanden voor vertrek in en retourneer het aan DUO. Dit formulier is te downloaden van de website van DUO.

Bankieren in het buitenland

Het is verstandig om met jouw bank de verschillende opties voor bankieren in het buitenland te bespreken. Ben je er bijvoorbeeld van op de hoogte hoe je geld van jouw Nederlandse bankrekening kan opnemen in het buitenland? Het is wellicht ook een goed idee om een credit card aan te vragen. Wees voorzichtig: afhankelijk van de credit card en het land, kan het gebruik van de credit card leiden tot extra kosten.

ISIC Kaart

De ISIC kaart geeft studenten de mogelijkheid om wereldwijd aan te tonen dat ze student zijn en dus aanspraak mogen maken op vele kortingen in bijna 130 landen. Je kan de kaart aanvragen via www.isic.org.
 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen