Erasmus+ Aanvraagprocedure (studie)

Het international office van je faculteit meldt je na de selectie aan bij het International Office EUR. Hierna zul je per email informatie over de aanvraagprocedure ontvangen. Om je alvast hierop voor te bereiden, hebben we het proces hieronder kort omschreven.

Voor vertrek

 • Start aanvraag buitenlandverblijf in Osiris
 • Vraag beurs aan in Osiris (na goedkeuring aanvraag buitenlandverblijf door International Office EUR)
 • Download 2 formulieren (Grant Agreement en Learning Agreement)
 • De 2 formulieren invullen en door het international office van je faculteit hier en de gastinstelling laten ondertekenen . Originele handtekeningen zijn niet nodig, een gescande versie is voldoende.
 • Uploaden Grant Agreement en Learning Agreement in Osiris
 • Als je naar een bestemming gaat waar de hoofdtaal Engels, Frans, Duits, Spaans of Italiaans is, dien je vóór vertrek een online taaltoets af te leggen. De test duurt ca. 45 minuten. Per e-mail ontvang je een uitnodiging voor de test. Native speakers zijn vrijgesteld van deze test. Om voor vrijstelling in aanmerking te komen dien je een kopie van je paspoort te e-mailen naar erasmusbeurs@eur.nl

Tijdens verblijf in het buitenland

 • Wijzigingen in de verwachte studieduur zoals opgegeven in de grant agreement dienen binnen 4 weken gemeld te worden via het daarvoor bestemde formulier. (Deel II van de Learning Agreement - during mobility).
 • Wijzigingen in de vakken zoals opgegeven in de Learning Agreement dienen eveneens binnen 4 weken doorgegeven te worden door het invullen van deel II van de Learning Agreement
 • Als je naar een bestemming gaat waar de hoofdtaal Engels, Frans, Duits, Spaans of Italiaans is, kun je tijdens je verblijf een gratis online taalcursus doen in de genoemde talen. Heb je belangstelling voor deze cursus, meld je dan aan via erasmusbeurs@eur.nl.

Na terugkomst in Nederland

Binnen 30 dagen na terugkomst dienen de volgende documenten volledig ingevuld en ondertekend ingeleverd te worden.

 • Deel III van de Learning Agreement (after mobility)
 • Participants Report (online tool)
 • Kopie Transcript of Records (wordt verstrekt door gastinstelling)
 • Als je naar een bestemming gaat waar de hoofdtaal Engels, Frans, Duits, Spaans of Italiaans is, dien je na terugkomst een online taaltoets af te leggen. De test duurt ca. 45 minuten. Per e-mail ontvang je een uitnodiging voor de test. Native speakers zijn vrijgesteld van deze test.

Deel III van de Learning Agreement (after Mobility) en het kopie van je Transcript of Records dient gemaild te worden naar erasmusbeurs@eur.nl

Betaling

Het eerste deel van de beurs (75%) wordt overgemaakt na goedkeuring van de Grant Agreement en Learning Agreement  in Osiris en het doen van de online taaltest. Het laatste deel (25%) na ontvangst van alle vereiste documenten.

Terugbetalen

Indien niet aan alle voorwaarden voldaan wordt of niet alle documenten tijdig worden ingeleverd dient de gehele beurs terugbetaald te worden.

Vragen

Op deze pagina vind je een overzicht van veelgestelde vragen. Staat je vraag niet in dit overzicht, stuur dan een e-mail naar erasmusbeurs@eur.nl of bekijk de video! 

How to apply for the Erasmus+ Grant

Download de Praktische Gids

Download hier deze praktische gids over studeren en stages in het buitenland

Download de Praktische Gids