Inschrijving toelatingsexamen voor toelating tot een bachelor programma voor houders van buitenlandse diploma's

Deelname aan het toelatingsexamen voor houders van buitenlandse diploma's kost eenmalig 80 euro, ongeacht het aantal toetsen waaraan je deelneemt. Restitutie wordt niet verleend, ook als je na je aanmelding besluit niet mee te doen. Zie de onderstaande tabellen voor de data waarop je je kunt inschrijven en waarop de toetsen worden afgenomen.

Let op: Als je hebt deelgenomen aan de maart examens in een collegejaar hoef je je niet te registreren en kun je gratis deelnemen aan de mei toelatingsexamens in hetzelfde collegejaar.  

Registration entrance exam for admission to a bachelor programme for holders of non-Dutch diplomas

The cost for participation in the entrance exams is 80 euro's, irrespective of the number of exams you wish to take part in. Refunds are not allowed, even if you decide to not actually participate after your registration. Refer to the tables below for the registration dates and the dates on which the exams take place.

Attention: If you participate in the March entrance exams of an academic year you do not have to register nor pay for participation in the subsequent May exams of the same academic year.

Deadlines inschrijvingen en andere belangrijke data
Registration deadlines and other important dates

  • maart 2018/ March 2018
  • mei 2018 / May 2018

Aanmelden voor de toetsen in maart 2018 kan van maandag 19 februari t/m vrijdag 09 maart 2018.
Registrations for the exams in March 2018 are open between Monday 19 February and Friday 09 March, 2018.

Table: entrance exams March 2018

   
DateTimeToets:Subject:
27 March09.30-12.30EngelsEnglish
27 March13.30-16.00Wiskunde 1 (IBCom), Wiskunde 2 en 3Mathematics 1 (IBCoM), Mathematics 2 and 3
27 March13.30-14.45Wiskunde 1 (overige opleidingen)Mathematics 1 (other study programmes)
28 March09.30-12.30DuitsGerman
28 March13.30-16.00     Geschiedenis II (ESL/ESHCC)History 2 (ESL/ESHCC)
28 March13.30-14.15Geschiedenis I (overige opleidingen)History 1 (other study programmes)
29 March09.30-11.30NederlandsDutch
29 March      13.30-16.30FransFrench

Aanmelden voor de toetsen in mei 2018 kan van maandag 16 april t/m vrijdag 11 mei 2018.
Registrations for the exams in May 2018 are open between Monday 09 April and Friday 11 May, 2018

Table: entrance exams May 2018

   
DateTimeToets:Subject:
22 May09.30-12.30EngelsEnglish
22 May13.30-16.00       Wiskunde 1 (IBCoM), Wiskunde 2 en 3Mathematics 1 (IBCoM), Mathematics 2 and 3
22 May13.30-14.45Wiskunde 1 (overige opleidingen)Mathematics 1 (other study programmes)
23 May09.30-12.30DuitsGerman
23 May13.30-16.00Geschiedenis II (ESL/ESHCC)History 2 (ESL/ESHCC)
23 May13.30-14.15Geschiedenis I (overige opleidingen)History 1 (other study programmes)
24 May09.30-11.30NederlandsDutch
24 May    13.30-16.30Frans
 
French