"Alle scholen verzamelen!"

Wij Vinden!

Inschrijven kan nog t/m maandag 3 oktober! 

Alle Scholen Verzamelen - Wij Vinden!

DOE MEE AAN HET PROJECT ALLE SCHOLEN VERZAMELEN. KINDEREN IN GROEP 6, 7 EN 8 WORDEN VOOR ÉÉN DAG ECHTE ONDERZOEKERS!

Alle Scholen Verzamelen is een bijzonder project, georganiseerd door alle Wetenschapsknooppunten door heel Nederland. Het is een citizen science onderzoek, speciaal gericht op kinderen. Dit betekent dat onderzoekers van de universiteit de hulp inschakelen van kinderen uit het hele land, om samen een onderzoeksvraag op te lossen. Leerlingen in groep 6, 7 en 8 uit heel Nederland gaan gezamenlijk op één dag data verzamelen voor een echt wetenschappelijk onderzoek.  

Dit project is alleen een succes als er zo veel mogelijk kinderen meedoen. Want hoe meer kinderen uit het hele land data verzamelen, hoe makkelijker je een enorme hoeveelheid informatie kunt verzamelen die representatief kan zijn voor Nederland. Met de resultaten die de kinderen verzamelen dragen ze dus een onmisbaar stukje bij aan belangrijk onderzoek. En al die leerlingen worden dan voor even een echte onderzoeker!

ASV 2022 

Het thema voor de Alle Scholen Verzamelen editie 2022 is “Wij vinden!”. Leerlingen vergelijken wat zij belangrijk vinden met wat volwassenen die invloed hebben op hun sociale omgeving belangrijk vinden en hoe ze hiernaar handelen. Hebben kinderen hele andere ideeën bij wat er nodig is in hun sociale omgeving om zich goed te voelen? Kunnen zij door hun stem en die van volwassenen te vergelijken dichter tot elkaar komen en elkaar beter begrijpen? Op woensdag 9 november 2022 gaan we dit, onder leiding van wetenschappers dr. Yara Toenders en dr. Karlijn Hermans van de Erasmus Universiteit Rotterdam, met zijn allen onderzoeken!


Sociale omgeving = de mensen waarmee en de omgeving waarin je in interactie kan gaan met anderen


 

 

De inhoud van de lessen

Het project bestaat uit twee lessen: een voorbereidende les en een onderzoeksles.

 1. In de voorbereidende les leren leerlingen meer over wat een sociale omgeving is. Vervolgens gaan ze aan de hand van werkvormen aan de slag om in kaart te brengen wat zij belangrijk vinden in hun sociale omgeving. Op basis van deze inventarisatie stellen zij een top 5 vast in de vorm van een klassenlijst Deze les kan ingepland worden op een moment in de weken voorafgaand aan de onderzoeksles. Naast deze voorbereidende les zal een informatieve en interactieve les beschikbaar worden gesteld om te geven als leerlingen nog niet bekend zijn met het concept ‘sociaal zijn’. Het materiaal hiervoor kan naar behoefte gebruikt worden in de voorbereiding.
 2. In de onderzoeksles op woensdag 9 november verzamelen, verwerken en presenteren de kinderen data die gebruikt worden voor echt wetenschappelijk onderzoek. Deze onderzoeksdag bestaat uit drie onderdelen:
 • Dataverzameling: leerlingen interviewen enkele volwassenen, de zogenoemde sleutelfiguren (denk aan: ouders, docenten, de schooldirecteur, de wijkagent, sportverenigingen, buurtbewoners, beleidsmakers, de burgemeester of misschien zelfs wel een minister) aan de hand van de klassenlijst die zij hebben opgesteld in de voorbereidende les.
 • Dataverwerking: leerlingen vergelijken de eigen klassenlijst met die van de sleutelfiguur en denken na over wat deze verschillen betekenen.  
 • Datavisualisatie: leerlingen maken de verzamelde gegevens inzichtelijk door creatief na te denken hoe verschillen of overlap gevisualiseerd kunnen worden. 

NB: Bij het Alle Scholen Verzamelen project “Wij vinden!” worden geen persoonsgegevens of persoonlijke informatie over leerlingen verzameld. Leerlingen zijn geen onderzoeksobject, maar voeren zelf het onderzoek uit.

WAAROM MEEDOEN? 

 • Sinds 2020 is Wetenschap & Techniek een verplicht onderdeel in het curriculum van school. Door mee te doen aan Alle Scholen Verzamelen, maken de leerlingen kennis met onderzoekend leren. 
 • Leerlingen helpen mee aan “echt onderzoek” door samen met kinderen uit heel Nederland onder begeleiding van echte wetenschappers op zoek te gaan naar antwoorden.
 • Leerlingen krijgen meer inzicht in hun sociale omgeving en wat ze nodig hebben om zich goed te voelen.
 • Scholen krijgen inzicht in hoeverre de stem van hun leerlingen al meegenomen wordt in lokaal beleid en worden geïnspireerd hier iets mee te doen, gebaseerd op ideeën van leerlingen. 

U wordt volledig ontzorgd en ontvangt in oktober een kant en klaar lespakket inclusief docenthandleiding, filmpjes en materialen om de lessen te verzorgen.

Over de onderzoekers

Dr. Yara Toenders en Dr. Karlijn Hermans zijn postdoctoraal onderzoekers bij het Erasmus SYNC lab. SYNC staat voor Society, Youth and Neuroscience Connected. Zij doen onderzoek naar hoe kinderen en jongeren opgroeien tot veerkrachtige burgers in de samenleving. Daarbij onderzoeken zij vooral de relatie tussen sociale ontwikkeling en (sociaal) welzijn. In het onderzoek willen Yara, Karlijn en hun team een brug slaan tussen wetenschap en de maatschappij door middel van citizen science methoden.

Next

Onlangs vond Expeditie NEXT plaats in Franeker, georganiseerd door NWO-NWA. Minister Dennis Wiersma opende dit nationale wetenschapsfestival voor kinderen met de woorden: “Wetenschap is je afvragen of iets kan, zelf gaan knutselen in je achtertuin, iets bouwen en blijven proberen tot het lukt en je iets nieuws hebt ontdekt. Dus blijf knutselen en blijf nieuwsgierig!” 

Precies dat is wat we doen met Alle Scholen Verzamelen!

Praktische informatie

Data

Op woensdag 9 november vindt de landelijke citizen science Alle Scholen Verzamelen dag plaats. Leerlingen van scholen uit heel Nederland voeren tegelijkertijd de onderzoeksles uit en koppelen de uitkomsten terug naar onderzoeker Yara Toenders.

De voorbereidende les kan worden ingepland op een moment in de weken voorafgaand aan de onderzoeksles.

Kosten

Deelname is gratis.

Voor wie

Alle leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van het primair onderwijs. Je kan meerdere klassen per school aanmelden.

Deadline

Inschrijven kan tot uiterlijk 30 september 2022. Na aanmelding krijg je half oktober het lespakket opgestuurd. 

 

Onderzoekers Dr. Yara Toenders en Karlijn Hermans

Een van onze onderzoekers dr. Karlijn Hermans met minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) tijdens Het Nationale Wetenschapsfestival voor kinderen Expeditie NEXT in Franeker.

..

..

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen