Erasmus Junior College – Klasje op de EUR- aanmelding voor scholen

Helaas is ook het Wetenschapsknooppunt genoodzaakt om alle activiteiten tijdelijk te staken als gevolg van het nieuwe coronavirus. 

De EUR volgt de richtlijnen van het RIVM nauwgezet en heeft daarom besloten om alle (les)activiteiten in ieder geval tot en met 6 april af te zeggen. In een later stadium wordt geïnventariseerd of en hoe de geannuleerde activiteiten worden ingehaald of hervat. Voor deze en alle overige informatie betreffende de EUR en het Coronavirus wordt www.eur.nl/corona zeer regelmatig geüpdatet. 

Naast het reguliere Erasmus Junior College bieden wij ook een aangepaste variant aan, speciaal voor scholen met een kleiner aantal plusleerlingen.
Dit programma bestaat uit een volledig onderwijsarrangement voor uw kind of leerling op de EUR dat wordt verzorgd door een student-docent. De programma-inhoud is hetzelfde, maar de lessen worden verzorgd op de Erasmus Universiteit Rotterdam (Burgemeester Oudlaan 50).

 • De leerlingen worden met deelnemers van andere basisscholen of individueel aangemelde leerlingen ingedeeld in een klasje bestaande uit minimaal 4 en maximaal 15 leerlingen.
 • Vervoer van en naar de universiteit wordt door de basisschool zelf geregeld.
 • In het na- en voorjaar kan er worden deelgenomen aan het openingscollege.
 • Afhankelijk van de lessenreeks is er een bezoek aan een van de partner-musea of een bedrijfsbezoek. Datum wordt vastgesteld door het Wetenschapsknooppunt.
 • Informatie betreffende data in het na- en voorjaar waarop de diverse 'Klasjes op de EUR' worden gegeven, zijn te vinden op het schema onderaan deze pagina.

Bij voldoende animo voor een tussentijds 'Klasje op de EUR' zijn er mogelijkheden om van de vastgestelde begindata af te wijken. Voor informatie hierover kan contact opgenomen worden met het Wetenschapsknooppunt: 010-4082714 of wetenschapsknooppunt@eur.nl.

 

Overzicht en kosten

Aantal deelnemers per klasje:15
Duur:6 x 2 uur
Kosten:

70 euro per leerling

Bij aanmelding voor het Erasmus Junior College 'Klasje op de EUR' wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden (te vinden onderaan deze pagina).

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met het Wetenschapsknooppunt: 010-4082714 of wetenschapsknooppunt@eur.nl.

 • De Toekomst (NIEUW!)
  De toekomst wordt ontworpen door de keuzes die we elke dag maken.’ In deze lessenreeks gaan kinderen door middel van filosofie op onderzoek naar de toekomst waarin ze zouden willen leven en de manier waarop  deze te verwezenlijken zou zijn. De lessenreeks bestaat uit twee delen: de nabije toekomst (onze eigen toekomst) en de verre toekomst (de toekomst van latere generaties).  De kinderen zullen zich o.a. bezig houden met de volgende vragen: Wie wil ik later worden? Kan ik vrienden zijn met een robot? Welke uitvindingen zijn goed of slecht? Hoe zal de toekomstige mens eruit zien? Hoe zou ik de ideale wereld ontwerpen? Centraal in deze workshops staat leren argumenteren. Er staat elke les een originele, actieve werkvorm centraal waarin de kinderen kunnen samenwerken en hun creativiteit en verbeelding de vrije loop kunnen laten.

  Gaming
  'Met games de wereld verbeteren, kan dat?' In deze lessenreeks gaan kinderen op onderzoek naar kenmerken van games. Wat maakt gamen zo leuk? Is er verschil tussen spellen van vroeger en nu? Is er verschil tussen jongens of meisjes in de waardering van games? Wat voor positieve en/of negatieve gevolgen heeft gaming? En belangrijker nog, hoe kun je een spel inzetten om de wereld te verbeteren of anderen nieuwe dingen te leren?

  Rechten
  'Recht in eigen hand.' Als de leerlingen het voor het zeggen zouden hebben, hoe ziet de wereld er dan uit? Welke wetten en regels zijn er dan? Aan de hand van verschillende casussen gaan ze rechtszaken spelen in de rol van aanklager, verdediger of rechter. Er moet bewezen worden of een aanklacht terecht of onterecht is, daar is onderzoek voor nodig. In deze lessenreeks oefenen leerlingen met luisteren, argumenteren en betogen.
  Filosofie
  'Wijsheid begint met verwondering - Aristoteles.' Filosofen stellen heel veel vragen om tot nieuwe inzichten te komen. Dit is precies wat de leerlingen in deze lessenreeks gaan doen, door middel van gedachte-experimenten. Vanuit een filosofische bril kijken leerlingen naar begrippen als waarheid, werkelijkheid, goed en kwaad en tijd. Zij leren discussiëren en hun eigen mening geven op wetenschappelijke wijze.
  Economie
  'Het onderscheid tussen een leider en een volger is innovatie - Steve Jobs.' In de lessenreeks economie gaan de leerlingen een plan maken om een geheel zelf bedacht product in de markt te zetten. Keuzes maken is in de economie enorm belangrijk. Door aan verschillende knoppen te draaien in de zogenoemde marketingmix bestaande uit prijs, plaats, product en promotie gaan zij de waardering van de consument onderzoeken. Leerlingen onderzoeken hiermee het effect van de door hun gemaakte keuzes.
  Psychologie
  'Presteren kun je leren.' In deze lessenreeks gaan leerlingen aan de slag met verschillende experimenten en theorieën die allemaal gaan over prestatie.  Ze gaan hun eigen aandacht en geheugen analyseren in verschillende settings en onderzoeken. Hoe hebben doorzettingsvermogen en motivatie invloed op je uiteindelijke resultaat? Wat maakt dat jij goed scoort? 
  Geneeskunde
  'Om als arts een goede diagnose te kunnen stellen is onderzoek doen een vereiste.' Leerlingen gaan als echte arts-onderzoekers aan de slag. Een goede arts moet scherp waarnemen en nauwkeurig meten om zo tot een diagnose te komen. Vervolgens wil een arts graag controleren of de behandeling wel werkt. Deze vaardigheden gaan de leerlingen oefenen binnen een eigen gekozen thema.