Kindercollege

Een Kindercollege is een interessante, verrijkende activiteit voor nieuwsgierige leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisschool. 

Een Kindercollege bestaat uit drie onderdelen:

  • Een introductieles op de basisschool, verzorgd door eigen leerkracht met lesstof aangeleverd door het Wetenschapsknooppunt;
  • Het Kindercollege op de Erasmus Universiteit Rotterdam, verzorgd door een wetenschapper;
  • Een afsluitende les op de basisschool verzorgd door eigen leerkracht met lesstof aangeleverd door het Wetenschapsknooppunt.

De drie onderdelen van het Kindercollege versterken elkaar en passen in de kerndoelen van de school.

Om goed voorbereid en met plezier te kunnen deelnemen aan het door de wetenschapper verzorgde Kindercollege is het van belang dat de toegezonden introductie-les voorafgaand wordt behandeld.
Ook is het waardevol voor de leerlingen om na het Kindercollege de afsluitende les te verzorgen.

De eerstvolgende Kindercolleges vinden plaats op: (data onder voorbehoud)

  • 27 november 2019
  • 20 februari 2020
  • 15 mei 2020
  • 3 juni 2020

De invulling van de kindercolleges is op dit moment nog niet bekend. Ter informatie vermelden wij hieronder de inhoud van de kindercolleges uit schooljaar 2018/2019:

Kindercollege

De WAUW! factor, oftewel wat maakt media leuk? 

Kinderen zijn intensieve gebruikers van media. Ze zitten op Instagram, volgen vloggers op YouTube, Whatsappen er op los, spelen games, gaan naar de film en kijken TV en series.
Veel mediagebruik is voor de lol, we noemen dat entertainment. Media worden ook gebruikt om iets te weten te komen (informatie) en om contact met elkaar te houden (communicatie). In dit college staan entertainment media centraal.

We bespreken waarom zoveel kinderen bijvoorbeeld SpangaS of Brugklas of Despicable Me leuk vinden, waarom ze Kwebbelkop of Enzo Knol volgen of graag Minecraft spelen.

We zoeken naar de Wauw! factor die maakt dat je blijft kijken. We staan ook stil bij de vraag of entertainment media alleen maar leuk zijn. Soms is het immers te spannend wat je ziet, of gewoon naar. We leggen uit hoe dat komt en vragen je mee te denken over wat je daar aan zou kunnen doen en hoe Kijkwijzer je daar bij kan helpen.

Kindercollege 

Hebben, hebben, hebben: Hebberigheid en andere onbedoelde effecten van reclame

Reclame wordt gemaakt zodat mensen producten herkennen in de winkel en die producten graag willen hebben en kopen. 
Reclamemakers gebruiken allerlei trucjes om de producten zo leuk en aantrekkelijk mogelijk te maken.

In de lessen van dit thema leren kinderen deze trucjes te herkennen door zelf op zoek te gaan naar voorbeelden van reclame (eerste les op school); leren kinderen hoe de verschillende trucjes in televisie- en internetreclame niet alleen hebberigheid veroorzaken, maar ook onzekerheid en ongezonde leefwijzen beïnvloeden (Kindercollege op de universiteit); en leren kinderen ten slotte hoe ze hun kennis van de reclametrucjes kunnen inzetten om zelf te bepalen door welke reclame ze wel en welke reclame ze niet beïnvloed willen worden (tweede les op school).Samen worden we reclame de baas!

Kindercollege 

Hoe (on)gezond is jouw leefomgeving?

Wat is gezond? Hoe gezond is onze eigen buurt? Nodigt het schoolplein uit om te bewegen? Gaan kinderen op de fiets naar school of worden ze gebracht met de auto? Gaan ze regelmatig naar de tandarts? Om deze vragen te beantwoorden brengen wetenschappers het gedrag van kinderen en hun ouders in kaart. Op basis hiervan zoeken ze naar manieren om de stad Rotterdam zó in te richten dat Rotterdamse kinderen gezond blijven of gezonder worden.

In de voorbereidende les gaan de kinderen nadenken over wat gezond gedrag is en hoe gezond de leefomgeving van de kinderen is. Denk aan thema’s als voeding en beweging. In het college maken de leerlingen kennis met onderzoeken en interventies uitgevoerd in gemeente Rotterdam. In de laatste les gaan de kinderen zelf op zoek naar mogelijkheden om hun eigen leefomgeving gezonder te maken.

Kindercollege 

Hebberig of toch niet?

Zijn we hebberig of geven we juist snel geld weg? Inzamelingsacties zoals het glazen huis en giro 555 krijgen elk jaar veel aandacht. Er worden miljoenen euro’s opgehaald voor goede doelen. Waarom doen we dit? Zijn wij echt zo goed in het schenken van geld? In hoeverre spelen egoïsme en sociale verwachtingen een rol in deze gulheid? 

In dit drieluik ontdekken leerlingen of mensen hebberig of gul zijn en leren zij hoe dat komt. In de eerste les op school ontdekken de leerlingen aan de hand van een aantal spellen hoe hebberig of hoe gul we als mensen zijn. Deze spellen zijn door onderzoekers ook in het laboratorium uitgevoerd. In het college op de universiteit bespreekt associate professor Jan Stoop of de spellen iets zeggen over gedrag in het echt. Met name wordt ingegaan op verschil in gedrag tussen de rijken en de armen. In de slotles voeren de leerlingen op basis van de eerste les en het college een eigen sociaal economisch experiment uit om gedrag nog verder te onderzoeken.

 

Overzicht en kosten

Aantal bijeenkomsten:3
Aantal deelnemers:Schoolklas, tijdige aanmelding is belangrijk: vol = vol
Duur:1,5 uur per keer
Kosten:

Gratis maar aanmelding is niet vrijblijvend. De aanmeldingsmogelijkheid wordt gesloten als alle plekken zijn gereserveerd. Hierdoor kunnen andere scholen niet meer intekenen voor deze activiteit.

 Let op:Omdat een onderdeel op de universiteit wordt gegeven, moet vervoer van en naar de externe locatie tijdig georganiseerd worden. Als vervoerskosten naar de Erasmus Universiteit Rotterdam een belemmering voor deelname aan het Kindercollege vormen, is het raadzaam om contact op te nemen met het Wetenschapsknooppunt: 010-4082714 of wetenschapsknooppunt@eur.nl of via Buzz010
Buzz010

Vervoer naar de EUR

Buzz010 heeft aangeboden om mee te willen helpen met het vervoer van uw leerlingen naar de EUR! U kunt hen via www.buzz010.nl benaderen voor de mogelijkheden.