Onderzoekend leren

Onderzoekend leren is een didactiek die aansluit bij de nieuwsgierigheid van leerlingen. Het is een didactiek waarbij kinderen vanuit hun vragen de echte wereld gestructureerd leren ontdekken en onderzoeken. Vaak weten zowel leerkracht als leerling het antwoord niet op (onderzoeks)vragen aan het begin van het onderzoeksproces. Dat maakt het proces spannend en uitdagend maar het kan ook leiden tot verwarring. Want: waar werken leerlingen eigenlijk aan tijdens onderzoekend leren in de klas?

Het Wetenschapsknooppunt EUR geeft richting aan de beantwoording van die vraag. Hiervoor zijn de 7 hoofdvaardigheden, waar leerlingen aan werken tijdens onderzoekend leren in kaart gebracht. De 7 hoofdvaardigheden bevatten ieder 3 sub-vaardigheden die de veelzijdigheid van één vaardigheid representeren. Op deze manier wordt het voor leerkrachten inzichtelijk aan welke vaardigheden hun leerlingen werken. Bekijk het overzicht van deze hoofd- en subvaardigheden.

De vaardigheden kunnen niet alleen worden gebruikt om te laten zien waar leerlingen aan werken, ze geven de leerkracht ook handvatten om opdrachten meer onderzoekend te maken. De inmiddels goed verspreide onderzoekscyclus, die faciliteert in een duidelijk overzicht van de handelingen per onderzoeksstap, wordt vanaf heden dus aangevuld met de hoofd- en subvaardigheden. Deze kunnen tijdens elke stap van de onderzoekscyclus toegepast worden!

Wilt u meer weten over de achtergrond van de vaardigheden, oefenen met het toepassen hiervan in reguliere opdrachten of een teamtraining organiseren? Neem dan gerust contact met ons op, we kijken graag met u mee hoe we het onderzoekend leren ook in uw school een plekje kunnen geven.

Als u de docent-instructie wilt ontvangen en u wilt weten hoe iedere vaardigheid terugkomt in de onderzoekscyclus? Neem dan contact met ons op via:

Tilly Schildt-Houben
010-4082714
tilly.schildt@eur.nl