Erasmus Science Programme

Helaas is ook het Wetenschapsknooppunt genoodzaakt om alle activiteiten tijdelijk te staken als gevolg van het nieuwe coronavirus. 

De EUR volgt de richtlijnen van het RIVM nauwgezet en heeft daarom besloten om alle (les)activiteiten in ieder geval tot en met 6 april af te zeggen. In een later stadium wordt geïnventariseerd of en hoe de geannuleerde activiteiten worden ingehaald of hervat. Voor deze en alle overige informatie betreffende de EUR en het Coronavirus wordt www.eur.nl/corona zeer regelmatig geüpdatet. 

Zelf onderzoek doen en kennis maken met wetenschap. Dat is de kern van het verrijkingsonderwijs dat studenten en wetenschappers van de Erasmus Universiteit verzorgen, speciaal voor uitblinkers uit 1, 2 en 3 vwo. Durft uw school de uitdaging aan?

Programma

Voor de plusleerlingen van vwo 1, 2 en 3 biedt het Wetenschapsknooppunt onderzoeksprojecten met een omvang van ongeveer 20 weken (gemiddeld twee lesuren per week). Leerlingen gaan onder begeleiding van professoren en studenten aan de slag met een eigen onderzoek in een van de drie thema’s aansluitend bij de eigen interesse van de leerlingen. Het project bestaat uit:

 • Startcollege op de universiteit om het gekozen thema vanuit verschillende perspectieven te belichten
 • Zes workshops op school, verzorgd door een student-docent. De onderzoekscyclus wordt als leidraad gebruikt voor de workshops. Leerlingen leren goede onderzoeksvragen maken en oriënteren zich op verschillende methoden van onderzoek. Bij methoden van onderzoek kunt u denken aan het verrichten van metingen en daar conclusies aan verbinden, het afnemen van interviews of literatuuronderzoek doen. Uiteindelijk worden de conclusies aan elkaar gepresenteerd.
 • Begeleiding van de leerlingen bij het uitvoeren van hun onderzoek via een digitale leeromgeving.
 • Leerlingen geven ter afsluiting een eindpresentatie op school. Elke school mag de beste presentatie(s) afvaardigen om deze ook weer te verzorgen op de Erasmus Universiteit, op de afsluitende bijeenkomst voor alle deelnemende scholen.

Het Erasmus Science Programme wordt aangeboden in 3 thema’s: “Ons brein en de vrije wil”, “Haven van de toekomst” en “Rotterdam 010”.

 • De hersenen zijn het meest mysterieuze en het meest bepalende stukje van ons lichaam. Elke beweging, gedachte en emotie wordt aangestuurd door het brein. In hoeverre kan creativiteit worden voorspeld? Wat ligt er al vast als we worden geboren? Zijn we wel zo vrij als we denken?

  De wetenschap heeft de laatste decennia heel veel in kaart kunnen brengen. Tegelijkertijd stellen wetenschappers dat zij nog maar een fractie weten van de werking van onze hersenen...

  In dit thema worden de hersenen belicht vanuit neurowetenschappen, psychologie en filosofie. Drie wetenschappers nemen je mee naar hun kennis over onze hersenen, ons gedrag en wanneer we vinden dat we iets uit vrije wil doen.

  Kosten: 1500 euro voor 15 leerlingen.

 • Rotterdam heeft altijd bekend gestaan als havenstad van en voor harde werkers, maar de wereld verandert en de haven verandert in snel tempo mee!

  Waar het beeld vroeger gekenmerkt werd door gespierde mannen en uitspraken als “geen woorden maar daden” vind je tegenwoordig mensen achter computers die zich bezig houden met  microrobots, drones, 3d printers en op afstand te besturen schepen

  Ook is er veel aandacht voor een schone haven. Er wordt gezocht naar nieuwe energiebronnen om te gebruiken in de wereld van de industrie, transport en logistiek. En denk  eens aan restwarmte van de industrie die wordt gebruikt om huizen in de regio te verwarmen. Of aan hergebruik van Co2 voor groei van gewassen in de kassen!

  De veranderingen zijn all over. Hoe denk jij dat de haven eruit zal zien over 15 jaar? Welke technologische innovaties zijn er nodig? Welk type medewerkers zijn er nodig? Worden de oliesjeiks ingehaald door Nederlandse biosjeiks? Zoek je mee naar oplossingen om de Rotterdamse haven slimmer, efficienter en schoner te maken? In deze module neem je een kijkje achter de schermen in de haven om antwoord te vinden op die vragen!

  Wetenschappers (van de Erasmus Universiteit en het havenbedrijf) informeren je over de laatste innovatieve ontwikkelingen in de haven en toekomstige plannen. Hierin worden economische, juridische, bedrijfskundige en sociale processen belicht.

  Kosten: 1500 euro voor 15 leerlingen

  Dit programma wordt aangeboden in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en EIC Mainport Rotterdam: het Educatief Informatie Centrum voor de haven

  Om het programma een nog betekenisvollere en inspirerende invulling te geven, raden wij u aan het programma uit te breiden met:

  1. Het EIC Havenprogramma:

  Het EIC Havenprogramma is een uitstekende manier om uw leerlingen voorafgaand kennis te laten maken met de haven. Deze praktijkervaring kunnen zij dan inzetten als bron van het onderzoek. Het programma bestaat uit: lesmaterialen, een bedrijfsbezoek in het havengebied, een bezoek aan de interactieve havenexpositie, een rondvaart en een rondrit door de haven onder begeleiding van EIC-havengidsen. Meerkosten bedragen 350 euro voor het programma, incl. kosten busvervoer (verplicht om de bedrijven te kunnen bezoeken). Geldig identiteitsbewijs is vereist.

  2. Deelname aan het Jongerenprogramma van de Wereldhavendagen:

  De Wereldhavendagen worden jaarlijks voor groepen en klassen georganiseerd en bieden een kijkje achter de schermen van de haven. Leerlingen maken onder meer kennis met een bedrijf op de kade en brengen een bezoek aan het evenemententerrein op een nader te bepalen datum. Dit programma heeft als doel om jongeren op een toegankelijke manier kennis te laten maken met de haven, haven-gerelateerde bedrijven en de vele diverse arbeidsmogelijkheden in de haven.

  Meer informatie over een bezoek aan de Wereldhavendagen vindt u via deze link. Inschrijven voor deze dag kan deze pdf. Let op: dit betekent nog geen aanmelding voor het Erasmus Science Programme.

  *Deelname aan de verschillende expedities is gratis (behalve de Havenexpeditie).

   

 • Rotterdam = booming. In heel veel lijstjes staat Rotterdam bovenaan! Gerenommeerde (internationale) kranten en vakbladen noemen Rotterdam als the place to be. In alle grote Nederlandse steden loopt het inwonersaantal terug, Rotterdam groeit! De laatste jaren stijgt het aantal toeristen dat de stad bezoekt explosief.

  Tegelijkertijd zijn er nog steeds grote problemen door de verharding van de criminaliteit in Rotterdam. De straatcultuur heeft een negatieve invloed op sommige jongeren. Er leven nog meer dan 400.000 kinderen in armoede. In Rotterdam-Zuid worden door de gemeente vele miljoenen gestoken in de ontwikkeling van werk, onderwijs en wonen en daarmee het vergroten van kansen. Er wordt veel geld besteed in èn aandacht gegeven aan burgerinitiatieven om de stad in positieve zin te ontwikkelen.

  Wat zorgt ervoor dat Rotterdam mooi is en mooi blijft? Hoe blijven we trots op 010? Wat kunnen we leren van andere grote steden? Wat is de koers die Rotterdam moet varen in de 21e eeuw. In deze module mag je er onderzoek naar doen en… loop je zomaar de kans dat jouw initiatieven en ideeën straks daadwerkelijk omgezet worden in actiepunten.

  Wetenschappers van de Erasmus Universiteit geven je een inkijkje in de steeds meer diverse samenleving van Rotterdam. Vanuit pedagogisch perspectief bekijken we wat diversiteit betekent voor jou als scholier? Rotterdam staat op alle ”must see” stedentrip lijstjes, maar hoe komt dat? Vanuit economisch perspectief wordt er gekeken naar city marketing. 

  Kosten: 1500 euro voor 15 leerlingen 

Planning

Het project start met het startcollege op 5 november en wordt voor de meivakantie afgesloten. Wekelijks werken de leerlingen 2-3 uur aan het project.

Tijdens de slotbijeenkomst worden de beste presentatie(s) van iedere school nogmaals voor alle leerlingen gehouden. 

Bovengenoemde bijeenkomsten zijn op locatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam (Burgemeester Oudlaan 50).

Aanmelden

Scholen kunnen groepen van circa 15 leerlingen aanmelden voor dit project via het aanmeldformulier. Deze leerlingen kunnen uit verschillende klassen afkomstig zijn. Per groep betaalt de school een eigen bijdrage van 1500 euro. Door verzending van het aanmeldingsformulier wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden, behorend bij de activiteit.

Erasmus Science Programme – Klas op de EUR
Voor scholen die met een klein aantal scholieren willen deelnemen

Naast het reguliere Erasmus Science Programme bieden wij ook een aangepaste variant aan, speciaal voor scholen met een kleiner aantal deelnemers. De leerlingen worden samen met leerlingen van andere scholen in een klas geplaatst. Wij bieden een volledig onderwijsarrangement met dezelfde programma inhoud als het reguliere Erasmus Science Programme op locatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam (Burgemeester Oudlaan 50).