Havo

Meet Science?!

De stad van morgen: Van afval naar waarde

Hoeveel afval hebben wij per dag? Hoeveel water wordt er elke dag verspild op school? Waar is je IPhone van gemaakt en wat voor afval blijft er over? Hoe zouden de grondstoffenstromen zo veranderd kunnen worden dat er geen afval overblijft? Er is steeds meer aandacht voor de circulaire economie: een economie waarin afval volledig opnieuw wordt ingezet.
In dit drieluik ervaren en ontdekken leerlingen hoe je door zelf te ondernemen afval waardevol kan maken. In de voorbereidende les maken leerlingen kennis met circulaire economie en onderzoeken ze hoe het lineaire model van hun spullen eruit ziet. In het college op de Erasmus Universiteit leren de leerlingen hoe het oude pand van het zwemparadijs Tropicana op een duurzame manier is getransformeerd naar een ‘circulaire voorbeeldstad’: het is een plek geworden waar men kan wonen, werken en recreëren. In het college maken de leerlingen kennis met nieuwe producten en nieuwe inzichten van ondernemers zoals het telen van zwammen op koffiedik. In de laatste les gaan de leerlingen vol inspiratie zelf aan de slag om hun afval waardevol te maken.

Erasmus Science Programme

Voor de plusleerlingen van havo 1, 2 en 3 biedt het Wetenschapsknooppunt onderzoeksprojecten met een omvang van ongeveer 20 weken (gemiddeld twee lesuren per week). Het project start met een college op de Erasmus Universiteit. Daarna werken leerlingen zelfstandig aan onderzoeksopdrachten in één van de thema’s: 'Rotterdam010' of 'Haven van de Toekomst'. Een tutor-student zal deels de lessen op school begeleiden. Leerlingen geven ter afsluiting een eindpresentatie op school, de beste presentatie kan worden afgevaardigd naar de slotbijeenkomst op de Erasmus Universiteit. 

In deze programma’s worden de uitblinkers uitgedaagd en krijgen zij de mogelijkheid om zich te profileren. Interesse? Lees alle programma informatie over het Erasmus Science Programme.