Toelatingseisen

Students on campus Erasmus University Rotterdam

Toelating bacheloropleidingen

Vwo-diploma of hbo-propedeuse

Voor toelating tot de universiteit heeft een leerling een vwo-diploma of een propedeuse van een hbo-opleiding nodig. Sommige opleidingen hebben naast diploma-eisen nog extra toelatingseisen. Bijvoorbeeld de eis dat een bepaald profiel onderdeel was van het vwo-examen.

Colloquium doctum

Heeft een leerling van 21 jaar of ouder niet de juiste vooropleiding? Dan kan hij of zij een toelatingsonderzoek (colloquium doctum) doen om alsnog te worden toegelaten.
Sommige opleidingen stellen extra eisen aan een diploma: een bepaald profiel of vakken binnen dat profiel. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen