Toelatingseisen

Toelating bacheloropleidingen

Voor toelating tot de universiteit heeft een leerling een vwo-diploma of een propedeuse van een hbo-opleiding nodig. Sommige opleidingen hebben naast diploma-eisen nog extra toelatingseisen. Bijvoorbeeld de eis dat een bepaald profiel onderdeel was van het vwo-examen. Meer informatie over

Toelating met een vwo-diploma

Heeft een leerling van 21 jaar of ouder niet de juiste vooropleiding? Dan kan hij of zij een toelatingsonderzoek (colloquium doctum) doen om alsnog te worden toegelaten.
Sommige opleidingen stellen extra eisen aan een diploma: een bepaald profiel of vakken binnen dat profiel. Meer informatie over

Toelating met een andere vooropleiding