Vwo-wo aansluiting

Current facets (Pre-Master)

De kerndoelen van aansluiting zijn onder meer:

 • Stimuleren van faculteiten om deel te nemen aan aansluitingsprojecten op corporate niveau;
 • Het onderhouden van en eventueel uitbouwen van een scholennetwerk;
 • Het informeren van faculteiten over de ontwikkelingen binnen het vwo;
 • Het stimuleren van faculteiten tot zichtbaarmaking van de mogelijke aandachtsvelden en knelpunten op het gebied van vakinhoud, vakdidaktiek en vaardigheden, alsmede het stimuleren van faculteiten tot formulering en implementatie van plannen ter verbetering van die gesignaleerde aandachtspunten.

Concreet heeft de coördinator aansluiting de volgende taken:

 • Ontwikkeling van nieuw beleid op het gebied van aansluiting vwo - Erasmus Universiteit Rotterdam zoals het beleid op het gebied van bestaande aansluitingsprogramma’s als Proefstuderen en Profielwerkstukken;
 • Advisering van facultaire medewerkers (decanen, opleidingsdirecteuren, studieadviseurs, voorlichters) en medewerkers van de afdeling OMC;
 • Onderhoud en eventueel uitbouw van scholennetwerk en/of de activiteiten van dat scholennetwerk, zulks mede met als doel het optimaliseren van de afstemming tussen het onderwijs in de bovenbouw van het vwo en het bacheloronderwijs aan de universiteit;
 • Bezoekt in dat kader ook scholen in de regio (binnen het netwerk); is verantwoordelijk voor het accountmanagement;
 • Is verantwoordelijk voor de contacten met de schooldecanen, op landelijk niveau (NVS), en met de kringen van de NVS. Organiseert speciale informatiedagen voor schooldecanen;
 • Verzorgt publicaties op het gebied van aansluiting vwo - Erasmus Universiteit Rotterdam;
 • Volgt de ontwikkelingen op het terrein van aansluiting vwo-wo en doet op basis daarvan suggesties ter verbetering van de aansluiting aan Erasmus;
 • Het participeren in (landelijke) werkgroepen en commissies op het gebied van aansluiting vwo-wo.