Vwo-wo aansluiting

De kerndoelen van aansluiting zijn onder meer:

  • Stimuleren van faculteiten om deel te nemen aan aansluitingsprojecten op corporate niveau;
  • Het onderhouden van en eventueel uitbouwen van een scholennetwerk;
  • Het informeren van faculteiten over de ontwikkelingen binnen het vwo;
  • Het stimuleren van faculteiten tot zichtbaarmaking van de mogelijke aandachtsvelden en knelpunten op het gebied van vakinhoud, vakdidaktiek en vaardigheden, alsmede het stimuleren van faculteiten tot formulering en implementatie van plannen ter verbetering van die gesignaleerde aandachtspunten.

Verschil HBO-WO

Sommigen twijfelen aan het einde van het vwo of ze zullen kiezen voor een universitaire of een hbo-opleiding; anderen nemen een omweg via het hbo naar het wetenschappelijk onderwijs. Natuurlijk zijn er nogal wat verschillen tussen de twee soorten instellingen. De meest opvallende verschillen zijn:

  • het tempo in het wo is hoger dan in het hbo;
  • het hbo is praktischer, wo is meer theoretisch;
  • het hbo is meestal kleinschaliger;
  • in het hbo volg je (vaak) klassikaal onderwijs in vaste groepen met een vast lesrooster, in het wo volg je colleges in wisselende groepen;
  • het hbo houdt zich hoofdzakelijk bezig met onderwijs, terwijl in het wo (ook) wetenschappelijk onderzoek wordt verricht;
  • het onderwijsprogramma van hbo-opleidingen ligt meestal vast; in het wo kun je na het eerste jaar (een deel van) je eigen programma samenstellen.