Verschil hbo/wo

Current facets (Pre-Master)

Sommigen twijfelen aan het einde van het vwo of ze zullen kiezen voor een universitaire of een hbo-opleiding; anderen nemen een omweg via het hbo naar het wetenschappelijk onderwijs. Natuurlijk zijn er nogal wat verschillen tussen de twee soorten instellingen. De meest opvallende verschillen zijn:

  • het tempo in het wo is hoger dan in het hbo;
  • het hbo is praktischer, wo is meer theoretisch;
  • het hbo is meestal kleinschaliger;
  • in het hbo volg je (vaak) klassikaal onderwijs in vaste groepen met een vast lesrooster, in het wo volg je colleges in wisselende groepen;
  • het hbo houdt zich hoofdzakelijk bezig met onderwijs, terwijl in het wo (ook) wetenschappelijk onderzoek wordt verricht;
  • het onderwijsprogramma van hbo-opleidingen ligt meestal vast; in het wo kun je na het eerste jaar (een deel van) je eigen programma samenstellen.