Verschil vwo/wo

Current facets (Pre-Master)

Als je gaat studeren aan een universiteit, verandert er veel ten opzichte van je tijd aan het vwo. De stap naar het universitair (wetenschappelijk) onderwijs (wo) verloopt voor de meeste studenten zonder al te veel problemen, maar kan aansluitingsproblemen veroorzaken. Dat kan komen door inhoudelijke verschillen of door verschillen van meer persoonlijke aard. We willen je zo goed mogelijk voorbereiden; daarom zetten we een aantal verschillen op een rijtje.

Zelfstandigheid

Er wordt (nog) meer zelfstandigheid van je verwacht dan op het vwo. De stof is minder gestructureerd en de hoeveelheid stof is bovendien groter. ‘Huiswerk’ wordt niet altijd opgegeven (wel soms stofplanning vooraf, zoals in studiehandleidingen, course manuals). De stof is vaak te veel om ‘even snel’ voor een toets te leren en bovendien moet je vaak zelf op zoek gaan, zelf ontdekken, wat je het beste kunt bestuderen voor een tentamen. Het is belangrijk dat je de stof goed bijhoudt: zelfdiscipline is een voorwaarde voor succes!

Studievaardigheden

Er wordt van je verwacht dat je de studievaardigheden zoals je die op het vwo hebt geleerd, goed beheerst: plannen, analyseren van teksten, scheiden van hoofd- en bijzaken, hoe precies een college te volgen (met voorbereiding en verwerking), samenwerken en efficiënt met je tijd omgaan. Dus: een goede toepassing van het leren leren.

Tempo

Vanaf de eerste week ligt het tempo veel hoger dan op het vwo.

Passief - actief

Misschien wel een van de belangrijkste verschillen met het vwo is dat er op de universiteit een actievere opstelling van je verwacht wordt; je moet zelf meer initiatief nemen en meer zelf organiseren.