NUT Docentendag 2020

Op 7 februari 2020 vindt de Docentendag NUT plaats op campus Woudestein van de Erasmus universiteit Rotterdam. 

Het thema van de dag is ‘De veranderende rol van de docent’. Alles verandert … lesmateriaal, lesmethodes, studenten, universiteiten en hogescholen. Daarmee is ook de rol van de docent aan voortdurende verandering onderhevig. Dat kan uitdagend zijn. Het biedt nieuwe mogelijkheden, maakt het werk ineens uitdagender of leuker. Het vraagt ook om aanpassingen en stelt talencentra en docenten voor nieuwe vragen. We willen over dit thema graag met elkaar van gedachten wisselen over ervaringen, leerpunten, knelpunten en mogelijkheden.

Na een plenaire introductie willen we in interactieve workshops en bij voorkeur in kleine groepen aan de slag gaan. 

Belangrijk om te weten:

 • De kosten van deze dag bedragen € 45 pp.
 • De inschrijving voor de deze dag is sneller gegaan dan verwacht, we hebben de aantallen van alle worskhops opgehoogd (naar rond de 20) maar we hebben inmiddels geen plaats meer. De inschrijving is daarom gesloten. Mocht u hierover nog vragen hebben, neem contact op via ltc@eur.nl.
   

 

Programma

10.30-11.00 uurInloop, registratie en koffie/thee @ Erasmus Paviljoen
11.00-11.15 uurOpening door Marjon Menten (Hoofd Language & Training Centre, Erasmus Universiteit Rotterdam)
11.15-12.00 uurKeynote Speaker, Farshida Zafar (Innovation Officer, Erasmus Universiteit Rotterdam)
12.15-13.00 uurWorkshops ronde 1  (Maak een keuze)
13.00-14.00 uurLunch in Foyer en Serre @ Erasmus Paviljoen & Informatiestand uitgeverijen
14.10-14.55 uurWorkshops ronde 2  (Maak een keuze)
14.55-15.15 uurKoffie/thee @ Polak Building
15.15-16.15 uurWorkshops ronde 3  (Maak een keuze)
16.15-17.00 uurBorrel @ bar van het Erasmus Paviljoen

Workshops ronde 1 (12.15-13.00 uur)

Kies één workshop uit ronde 1 en geef je keuze aan op het inschrijfformulier. Het maximum aantal deelnemers per workshop is 12. Op het moment van inschrijving bestaat de mogelijkheid dat de workshop al vol zit. Indien dit het geval is nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.

 • Als taaldocent heb je veel interactie met de student. In de lessen probeer je het proces van taalverwerving continue te stimuleren. Maar wat als je een deel van het leerproces verplaatst naar een omgeving erbuiten: een digitale omgeving? Docenten Natasha Ivanova (Russisch) en Nadine Timmermans (NT2) zagen hun rol als docent veranderen na de herziening van enkele cursussen. In deze workshop nemen ze het publiek mee in het ontwikkelingsproces. Ze zoomen onder andere in op vragen als: welke keuzes  ben jij als docent bereid te maken? Welke middelen zet je in en wat zijn de gevolgen? Hoe bewaak je de kwaliteit van de cursus? En hoe behoud je je identiteit als docent in een digitale leeromgeving? Tijdens de workshop worden collega-taaldocenten van harte uitgenodigd om vanuit hun eigen rol mee te denken en mee te ervaren.

  Door Natasha Ivanova  en Nadine Timmermans (Universiteit van Tilburg).

 • Op de Karel de Grote-hogeschool experimenteren we dit jaar binnen het vak Frans in de opleiding Event-en Projectmanagement: we roosterden groepen en docenten tegelijk in en kunnen daardoor differentiëren op niveau, tempo, aanpak en motivatie. Deze aanpak impliceert ook een verschuiving van onze rol als docent. Niet elke doelgroep heeft immers dezelfde soort ondersteuning nodig. Op die manier kunnen we ook als docent inspelen op wat we zelf graag doen. Wie neemt de organisatie op zich? Werkt er iemand liever een lessenreeks uit? Wie staat graag voor een grote groep, en wie haalt er meer voldoening uit het individuele coachen? Differentiatie op alle niveaus!

  Door Gijs Wyffels (Karel de Grote-hogeschool).

 • In de workshop delen we de docentvaardigheden die effectief zijn gebleken in spreekonderwijs aan hoogopgeleide anderstaligen.  

  • Hoe zorg ik voor een interessante, leerzame conversatie, uitsluitend met het bekende vocabulaire? 
  • Wat zijn de voorwaarden voor optimaal leereffect in mijn klas? 
  • Hoe bereiden docent en cursisten zich hier op voor?  
  • Hoe gaan we om met cursisten die hun huiswerk niet maken? 
  • Hoe word ik een vakkundig begeleider van het leerproces? 

  We willen graag met elkaar van gedachten wisselen over ervaringen, leerpunten, knelpunten en mogelijkheden. Na een plenaire introductie willen we in interactieve workshops en bij voorkeur in kleine groepen aan de slag gaan.

  Door Peter Kraal, Conny Wesdijk, Jeanet Anema (TU Delft).     

 • ‘Verandering is de enige constante in het leven’, zei de Griekse filosoof Herakleitos ooit. Ook in het taalonderwijs hebben we voortdurend te maken met veranderingen, vernieuwingen, ontwikkelingen. Hoe kun je je als taaldocent staande houden in die wervelstorm? Ons inziens kan dat door juist ook aandacht te hebben voor de constante factoren. Want die zijn er wel degelijk, in tegenstelling tot wat Herakleitos beweerde. Wat verandert er niet, en kan dus als houvast dienen? Welke strategieën hebben zich bewezen als betrouwbaar en bruikbaar in een veranderende leeromgeving? Op welke pijlers rust goed taalonderwijs?

  Tijdens deze workshop maak je kennis met een aantal theorieën over dergelijke constante factoren en ga je er op een interactieve manier mee aan de slag.

  Door Maaike van Utrecht en Femke de Groot (Radboud in'to Languages).

 • Doing an online course can sometimes feel lonely and discouraging for the language learner. We strongly believe that the language trainer should actively encourage the online learner through communicating positive personal and constructive feedback throughout the whole course. What kind of messages do you send and when? How do you formulate your feedback on their performance? How do you establish this personal relationship with them when you actually only meet online or see your students once or twice in a blended course? In this workshop, we will explore the role of the trainer as a cheerleader and provide practical tips from our own online teaching experience. 

  Door Hanneke van Nes en Erick van den Bercken (Babel).

Workshops ronde 2 (14.10-14.55 uur)

Kies één workshop uit ronde 2 en geef je keuze aan op het inschrijfformulier. Het maximum aantal deelnemers per workshop is 12. Op het moment van inschrijving bestaat de mogelijkheid dat de workshop al vol zit. Indien dit het geval is nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.

 • In deze workshop ga je aan de slag met bord- en kaartspelen. Je leert hoe je zelf een kaartspel kan maken die je iedere les kan inzetten. Het gebruik van computer is daarbij niet nodig.

  Na de workshop:

  1.         Weet je waar een goed spel aan moet voldoen.

  2.         Herken je verschillende soorten educatieve spellen.

  3.         Heb je zelf een kaartspel gemaakt.

  Door Ellis Delken en Sandy Posthumus Meyjes (LTC, EUR). 

 • Spelgebaseerd leren is een vorm van leren die motiverend is voor de student en die deelname aan actieve leerervaringen vergemakkelijkt. Maar bovendien past het in de definitie van betekenisvol leren die stelt dat leren een actief proces moet zijn waarin de student zich bezighoudt met redeneren, denken, conceptuele relaties opbouwen en ernaar streven om voorkennis te integreren of te discrimineren. Tijdens dit workshop gaan we zelf meedoen aan verschillende game activiteiten die ontwikkeld zijn voor verschillende niveau's van cursisten van Spaans. Durf je mee te doen?

  Door Cristina Irun (Universiteit van Tilburg).  

 • Elke taaldocent wil zijn of haar cursisten natuurlijk helpen om vlotter, correcter en verstaanbaarder te leren spreken. Om tot deze verbeteringen te komen, vinden zowel docenten als studenten NT2 correctieve feedback noodzakelijk. Welke vormen van correctieve feedback zijn er en hoe effectief zijn deze vormen volgens recent onderzoek? Tijdens de workshop zal er uiteraard gelegenheid zijn om ervaringen uit te wisselen en te reflecteren op de eigen werkwijze maar daarnaast laat ik jullie graag nader kennis maken met het geven van feedback middels gebaren. Na afloop zijn jullie hopelijk geïnspireerd om zelf met gebaren aan de slag te gaan in de eigen lespraktijk. 

  Door Marijke Baart (Universiteit Leiden).

 • De flipped classroom biedt docenten de kans om veel lestijd te besteden aan activerende werkvormen waarin studenten samen de vooraf geleerde stof kunnen toepassen en oefenen. Tijdens deze workshop delen wij opdrachtvormen die we hebben ontwikkeld voor onze cursussen academisch schrijven. Wij hopen docenten te inspireren door ze zelf een aantal van de werkvormen te laten ervaren. Na afloop is er tijd om ervaringen uit het eigen onderwijs te delen.  

  Door Caro Struijke en Edith Schouten (Radboud in'to Lanuages).

 • The Education Lab is the beating heart of the Community for Learning & Innovation. It’s located on the ground floor of the Polak Building and has a state-of-the-art studio for online education. The lab is the meeting spot for both lecturers and students as well as support staff who wish to collaborate in educational innovation. Workshops and inspirational sessions are organized frequently.

  Take a look at the brand-new Education Lab and the hyper-modern studios. This is where all the magic happens concerning online education, such as MOOCs, webcasts, lecture clips, interviews, talkshows etc. Receive a few tips & tricks and record a script in the state-of-the-art, IP-based recording studio. Get to know the Do-It-Yourself recording booths or get inspired by the Community for Learning & Innovation.

  Door Community for Learning & Innovation (CLI, EUR)

Workshops ronde 3 (15.15-16.15 uur)

Kies één workshop uit ronde 3 en geef je keuze aan op het inschrijfformulier. Het maximum aantal deelnemers per workshop is 12. Op het moment van inschrijving bestaat de mogelijkheid dat de workshop al vol zit. Indien dit het geval is nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.

 • De VU wil een tweetalige universiteit zijn, waar zowel Nederlandse als internationale studenten en medewerkers zich thuis voelen. VU- NT2 heeft daarvoor verschillende soorten cursussen mogen ontwerpen: Basic Dutch on campus, Academisch Nederlands Plus en Nederlands begrijpen in de medezeggenschap. We geloven dat de leerder, die zelf de regie neemt over zijn eigen leerproces, de z.g. autonome leerder, tot betere resultaten komt. Maar hoever ga je daar in? Aan de hand van de drie genoemde cursussen laten we het hele spectrum zien van een leidende docent naar een leidende leerder. Daarbij zullen we ingaan op vragen waar de docent zich voor gesteld ziet als de regie daadwerkelijk naar de leerder gaat, zoals:

  • Als de leerder de lead heeft, kun je dan met minder contacturen toe?
  • Welke competenties zijn essentieel voor een coachende docent die begeleidt, en niet de lesstof bepaalt?
  • Waaraan moet een programma voldoen om de leerder en de coach voldoende houvast te geven om binnen de gegeven randvoorwaarden de gestelde doelen te bereiken?

  Door Thomas Stam en Wilma Elsing (Vrije Universiteit Amsterdam).

 • Onderwijs verandert. Van standaardmodules voor iedereen naar individuele leertrajecten toegespitst op leerdoelen van studenten. Als docenten academische communicatieve vaardigheden merken we in onze cursussen bijvoorbeeld dat er grote verschillen in instapniveau en leervragen zijn. Met het Presentatiespel willen we differentiëren tussen studenten om zo beter aan te sluiten bij de individuele wensen, instapniveaus en leerdoelen.

  Wat is het Presentatiespel? Een set met meer dan vijftig opdrachtkaarten op A6-formaat aan de hand waarvan studenten verschillende facetten van het presenteren oefenen. Die opdrachten zijn verdeeld in vier categorieën: verhaallijn en doelgroepgerichtheid, presentatietechniek, vragenronde en zelfverzekerd spreken. In deze workshop willen we docenten laten kennismaken met het Presentatiespel door verschillende werkvormen met het spel te demonstreren en hen deze te laten ervaren. Zo laten we zien hoe je ermee kunt differentiëren, welke werkvormen gebruikt kunnen worden en hoe de moeilijkheidsgraad aangepast kan worden om tegemoet te komen aan de verschillende wensen van studenten.

  Door Maarten van der Meulen en Jolien Strous (TU Delft).

 • Nowadays, students are used to seeing Powerpoint slides and Youtube videos in their classes. However, the problem remains that students will often ‘switch off’ in class because of the passive application of these media. In this workshop I will be demonstrating how to incorporate interactive tools into your lesson plans, so that students can engage more effectively with the material you present in the classroom. Through the use of interactive presentations, interactive documents, and making better use of online media, teachers can get students more involved in learning the theory and increase the activation and evaluation of the material.

  Door Jodie Mann (LTC, EUR).

 • De EUR heeft de afgelopen jaar sterk ingezet op internationalisering. Het gevolg is dat de culturele diversiteit onder zowel studenten als medewerkers sterk is toegenomen. Samenwerken met mensen met een andere cultuur kan leuk en inspirerend zijn, maar soms ook ingewikkeld en ongemakkelijk. Deze workshop is ontwikkeld om deelnemers spelenderwijs bewust te maken hoe zij normaalgesproken reageren op cultuurverschillen, en om praktische handvatten te bieden voor succesvol intercultureel communiceren met zowel studenten als collega’s.

  Door Joep Hofhuis (CLI,EUR).

 • The Education Lab is the beating heart of the Community for Learning & Innovation. It’s located on the ground floor of the Polak Building and has a state-of-the-art studio for online education. The lab is the meeting spot for both lecturers and students as well as support staff who wish to collaborate in educational innovation. Workshops and inspirational sessions are organized frequently.

  Take a look at the brand-new Education Lab and the hyper-modern studios. This is where all the magic happens concerning online education, such as MOOCs, webcasts, lecture clips, interviews, talkshows etc. Receive a few tips & tricks and record a script in the state-of-the-art, IP-based recording studio. Get to know the Do-It-Yourself recording booths or get inspired by the Community for Learning & Innovation.

  Door Community for Learning & Innovation (CLI, EUR)