Missie & visie

Missie

Het Language & Training Centre (LTC) is binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en daarbuiten het expertisecentrum en de partner op het gebied van taaltoetsen, taalcursussen en communicatietrainingen. Het LTC zorgt voor een breed aanbod van uitstekende kwaliteit tegen concurrerende prijzen voor studenten, medewerkers, alumni en anderen met een academische achtergrond. Klantgerichtheid, een uitstekende service en topkwaliteit zijn ons kenmerk.

Visie

Om goed te kunnen functioneren in een internationale omgeving, is het noodzakelijk om te beschikken over goede communicatieve vaardigheden in meerdere talen. Dat geldt voor de zakelijke markt, maar ook voor academici. Het LTC wil hoogopgeleiden de mogelijkheid bieden om zich een tweede of derde vreemde taal eigen te maken in snel tempo en toegesneden op de eigen behoefte. Een uitstekende beheersing van ten minste de Engelse en de Nederlandse taal is noodzakelijk om als academische gemeenschap optimaal te kunnen functioneren. Het LTC draagt hier graag aan bij!

Didactische uitgangspunten

Onze visie vertaalt zich in de volgende didactische uitgangspunten in onze cursussen:

  • De communicatievaardigheid staat centraal (grammatica en woordenschat zijn geen doel op zich);
  • Tijdens de lessen wordt zoveel mogelijk gesproken in de te leren taal (de doeltaal);
  • Bij het leren van een taal is ook het vergaren van kennis over de cultuur belangrijk;
  • De vaardigheden die getraind worden, zijn praktisch toepasbaar in het dagelijks leven (studie, werk of sociale aangelegenheden);
  • De inzet en eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer zijn belangrijk voor het
    leerproces.