Vluchtelingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Ben je een statushouder en wil je graag studeren aan een instelling in het hoger onderwijs? Wij zijn er om jou te ondersteunen met de aanmelding voor een op het hoger onderwijs voorbereidend jaar, een bachelorstudie of een (pre-)masterstudie. Je kunt meer informatie over het Nederlands onderwijssysteem inwinnen bij Nuffic.

Taalcursus Nederlands

Als je de Nederlandse taal snel en effectief wilt leren, kun je een cursus bij het Language & Training Centre volgen. Als je het Staatsexamen NT2 Programma II haalt, voldoe je aan de taaleis voor inburgering en kun je toelaatbaar zijn tot het hoger onderwijs. Voor meer informatie over de NT2 Staatsexamens en hoe je je hierop kunt voorbereiden, kun je terecht bij het College voor Toetsen en Examens

Stichting Vluchteling-Studenten UAF

Als je van plan bent om een studie in het hoger onderwijs te volgen en je een taalcursus Nederlands volgt op het niveau CEFR-B1 of hoger, dan kun je je aanmelden bij Stichting  voor Vluchteling-Studenten UAF. UAF biedt, naast de begeleiding van vluchtelingen tijdens de voorbereiding op een studie, de studiekeuze en de studie zelf, de financiële ondersteuning voor een op het hoger onderwijs voorbereidend jaar. Het kan een paar maanden duren voordat jouw aanvraag is verwerkt.

Aanmelding bachelor of master

Elk studieprogramma kent specifieke aanmeldingseisen, inclusief vooropleidingseisen. De algemene voorwaarde voor toelating tot een bachelorprogramma is dat je in het bezit bent van een Nederlands vwo-diploma of een gelijkwaardig buitenlands diploma. Hiernaast moet je de Nederlandse en/of de Engelse taal voldoende beheersen om colleges te kunnen volgen. Als je geen juiste vooropleiding hebt, kun je worden toegelaten via het Colloquium Doctum. Toelating tot een masterprogramma wordt behandeld door de faculteit van de master van jouw keuze.

 

School system in the Netherlands

School system in the Netherlands

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen