Vluchtelingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Ben je een statushoudende vluchteling en wil je graag studeren aan de EUR of aan een andere instelling in het Nederlandse hoger onderwijs? Wij zijn er om jou te ondersteunen met de aanmelding voor een op het hoger onderwijs voorbereidend jaar, een bachelorstudie of een (pre-)masterstudie. Je kunt meer informatie over het Nederlands onderwijssysteem inwinnen bij Nuffic, zij hebben hiervoor een handige tool ontwikkeld. Heb je na het bekijken van deze website nog vragen? Neem contact met ons op via het formulier.

Taalcursus Nederlands

Voor de toelating tot een hogeschool of universiteit is het meestal nodig dat je het Staatsexamen NT2 Programma II hebt afgerond. Als je de Nederlandse taal snel en effectief wilt leren, kun je een cursus bij het Language & Training Centre volgen. Als je het Staatsexamen NT2 Programma II haalt, voldoe je aan de eisen van de Nederlandse integratiewet en kun je toelaatbaar zijn tot het Nederlandse hoger onderwijs. Voor meer informatie over de NT2 Staatsexamens en hoe je je hierop kunt voorbereiden, kun je terecht op de site van het College voor Toetsen en Examens. Als je al over een goede basis van het Nederlands beschikt en je naast een cursus Nederlands CEFR-B2 andere vakken wilt volgen, dan is mogelijk het op het hoger onderwijs voorbereidend programma Voorbereidend Jaar Erasmus iets voor jou.

Stichting Vluchteling-Studenten UAF

Als je van plan bent om een studie in het hoger onderwijs te volgen en je een taalcursus Nederlands volgt op het niveau CEFR-B1 of hoger, dan kun je je aanmelden bij Stichting  voor Vluchteling-Studenten UAF. UAF biedt, naast de begeleiding van vluchtelingen tijdens de voorbereiding op een studie, de studiekeuze en de studie zelf, de financiële ondersteuning voor een op het hoger onderwijs voorbereidend jaar. Het kan een paar maanden duren voordat jouw aanvraag is verwerkt.

Voorbereidend Jaar Erasmus

Het Voorbereidend Jaar Erasmus is ontwikkeld om vluchtelingstudenten zo goed mogelijk voor te bereiden op een studie in het hoger onderwijs. Tijdens dit schakeltraject wordt het Staatsexamen II en de overige delen van het inburgeringsexamen afgelegd. Hiernaast is er veel aandacht voor Engels, geschiedenis, wiskunde en de specifiek voor het hoger onderwijs benodigde computer- en studievaardigheden. Afhankelijk van jouw studiekeuze kun je, na afronding van Voorbereidend Jaar Erasmus, de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde volgen.Klik hier als je meer informatie over het Voorbereidend Jaar Erasmus wilt of in contact wil komen met het team Voorbereidend Jaar Erasmus.

Aanmelding bachelor of master

Elk studieprogramma kent specifieke aanmeldingseisen, inclusief vooropleidingseisen. De algemene voorwaarde voor toelating tot een bachelorprogramma is dat je in het bezit bent van een Nederlands vwo-diploma of een gelijkwaardig buitenlands diploma. Hiernaast moet je de Nederlandse en/of de Engelse taal voldoende beheersen om colleges te kunnen volgen. Als je geen juiste vooropleiding hebt, kun je worden toegelaten via het Colloquium Doctum (21+ toets). Toelating tot een masterprogramma wordt behandeld door de faculteit van de master van jouw keuze.

Meer informatie

Heb je nog vragen of opmerkingen? Of wil je je aanmelden voor de intakedag van Voorbereidend Jaar Erasmus? Neem alsjeblieft contact met ons op of via het formulier (aanmelden). 

 

School system in the Netherlands

School system in the Netherlands