Nieuws & Events

Deze pagina biedt een overzicht van onze culturele uitstapjes en samenwerkingsverbanden.
Daarnaast kun je hier het laatste nieuws rondom Voorbereidend Jaar Erasmus vinden.

  • Rondom de instroom van vluchtelingen in het Rotterdams hoger onderwijs valt gelukkig vaak wat nieuws te berichten. Hier lees je de laatste ontwikkelingen rondom Voorbereidend Jaar Erasmus.

Samenwerkingsovereenkomst UAF (6 april 2018)

Op 6 april 2018 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen UAF en EUR getekend. Lees het volledige verslag voor aanvullende informatie.

Rotterdamse intakedag voor vluchtelingen (9 mei 2018)

Ruim tweehonderd statushouders hebben zich dit jaar aangemeld voor Voorbereidend Jaar Erasmus. Lees het volledige verslag voor aanvullende informatie.

  • Samenleven in een land vol mensen met verschillende culturele en sociale achtergronden, vraagt om afstemming en aansluiting. Culturele activiteiten vergroten begrip en acceptatie, zowel van nieuwkomers als van mensen die al langer in Nederland verblijven. De Nederlandse cultuur is altijd in beweging geweest, mede door de invloed die migranten op onze samenleving hebben gehad. Deze veranderingen leidden tot hevige maatschappelijk discussies, waarbij vaak de vraag centraal staat: “wat is de Nederlandse cultuur?” Tijdens de lessen ‘Kennis van de Nederlandse Maatschappij’ (KNM) gaan we op deze vraag in. Ter verdieping op de stof die tijdens de lessen besproken is, worden professoren verbonden aan Erasmus School of History, Culture and Communication uitgenodigd om gastcolleges te verzorgen. Dit zijn zowel colleges op campus als ‘op locatie’. We bezoeken onder meer Museum Rotterdam, Wereldmuseum en Mauritshuis. Naast het feit dat deze museumbezoeken de cursisten een unieke inkijk geven in onze stadsgeschiedenis, biedt het inzicht in de wijze waarop migratie bepalend is geweest voor onze samenleving.

Museum Rotterdam (15 maart 2018)

Fototreportage bezoek aan Museum Rotterdam op 15 maart 2018.

Wereldmuseum Rotterdam (7 september 2018)

Fotoreportage bezoek aan het Wereldmuseum Rotterdam op 7 september 2018.

Mauritshuis (12 september 2018)

Fotoreportage bezoek aan het Mauritshuis op 12 september 2018.
Lees het volledige verslag voor aanvullende informatie.

Fotografie: Arie Kers en Danilo Mijdam (2018)