Nieuws & Events

Deze pagina biedt een overzicht van onze culturele uitstapjes en samenwerkingsverbanden.
Daarnaast kun je hier het laatste nieuws rondom Voorbereidend Jaar Erasmus vinden.

  • Rondom de instroom van vluchtelingen in het Rotterdams hoger onderwijs valt gelukkig vaak wat nieuws te berichten. Hier lees je de laatste ontwikkelingen rondom Voorbereidend Jaar Erasmus.

Samenwerkingsovereenkomst UAF

Op 6 april 2018 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen UAF en EUR getekend.

  • Samenleven in een land vol mensen met verschillende culturele en sociale achtergronden, vraagt om afstemming en aansluiting. Culturele activiteiten vergroten begrip en acceptatie, zowel van nieuwkomers als van mensen die al langer in Nederland verblijven. De Nederlandse cultuur is altijd in beweging geweest, mede door de invloed die migranten op onze samenleving hebben gehad. Deze veranderingen leidden tot hevige maatschappelijk discussies, waarbij vaak de vraag centraal staat: “wat is de Nederlandse cultuur?” Tijdens de lessen ‘Kennis van de Nederlandse Maatschappij’ (KNM) gaan we op deze vraag in. Ter verdieping op de stof die tijdens de lessen besproken is, worden professoren verbonden aan Erasmus School of History, Culture and Communication uitgenodigd om gastcolleges te verzorgen. Dit zijn zowel colleges op campus als ‘op locatie’. We bezoeken onder meer Museum Rotterdam, Wereldmuseum en Mauritshuis. Naast het feit dat deze museumbezoeken de cursisten een unieke inkijk geven in onze stadsgeschiedenis, biedt het inzicht in de wijze waarop migratie bepalend is geweest voor onze samenleving.

Museum Rotterdam

Fototreportage bezoek aan Museum Rotterdam op 15 maart 2018.

Wereldmuseum Rotterdam

Op 7 september 2018 gaan we naar het Wereldmuseum Rotterdam.

  • Gedurende het op het hoger onderwijs voorbereidend jaar nodigen we onze partners uit om de cursisten te informeren over studentenverenigingen, vrijwilligerswerk en de mogelijkheden voor studie. Onlangs is Diandre opgericht, een studentenvereniging die zich specifiek richt op vluchtelingen in de regio. Diandre verzorgt verschillende workshops met als doel meer inzicht te geven in het Nederlands onderwijssysteem. Tevens bezoeken op uitnodiging van Diandre verschillende maatschappelijke organisaties de klas.

Onze gasten

Hier kun je de laatste foto's vinden.