Voorbereidend Jaar Erasmus

Voorbereidend Jaar Erasmus bereidt (potentieel) hoogopgeleide vluchtelingen voor op de toelatingsexamens voor een studie in het hoger onderwijs. Het Language & Training Centre verzorgt de lessen Nederlands, Engels en Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). Tijdens het op het hoger onderwijs voorbereidend jaar rondt de deelnemer het inburgeringstraject af. Hiernaast is er veel aandacht voor geschiedenis, wiskunde en kan na afronding van Voorbereidend Jaar Erasmus, de vakken biologie, scheikunde en natuurkunde worden gevolgd. 

Toelating

Je kunt worden toegelaten tot het Voorbereidend Jaar Erasmus 2018-2019 als je een geldig verblijfsdocument hebt en je zowel het Nederlands als het Engels op het niveau CEFR-B1 beheerst. Als je niet kunt aantonen dat je het Nederlands en Engels op niveau CEFR-B1 beheerst, dan moet je een intaketoets maken. Hiernaast is het belangrijk dat je in jouw land van herkomst een opleiding in het hoger onderwijs hebt gevolgd of een op het hoger onderwijs voorbereidende opleiding. 

Diplomawaardering

Als je twijfelt of je op basis van jouw vooropleiding wordt toegelaten tot ons op het hoger onderwijs voorbereidend jaar, dan kun je als statushouder gemakkelijk een opleidings- of diplomawaardering aanvragen. De waardering van jouw diploma geeft jou informatie over jouw opleidingsniveau en opleidingsrichting. Deze informatie kan je helpen bij het maken van de juiste studiekeuze. Een diplomawaardering is alleen een advies. Het is geen rechtsgeldig document. Een vertaling van jouw diploma is noodzakelijk als je de documenten niet in het Nederlands, Duits, Engels, Frans of Afrikaans aanlevert.

Financiering

Als je begonnen bent met de inburgering en hiervoor een persoonlijk inburgeringsbudget (DUO) krijgt, kun je tijdens het Voorbereidend Jaar Erasmus verder gaan met de inburgeren. Je kunt het resterende deel van de lening gebruiken om het Voorbereidend Jaar Erasmus mee te betalen. Meer informatie over het persoonlijk inburgeringsbudget (DUO) vind je op deze site. Als je de inburgering reeds  afgerond hebt of onvoldoende budget hebt, kun je contact opnemen met Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF om te bespreken of je in aanmerking komt voor de financiële ondersteuning die jou in staat stelt deel te nemen aan het Voorbereidend Jaar Erasmus. Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF biedt, naast de begeleiding van vluchtelingen tijdens de voorbereiding op een studie, de studiekeuze en de studie zelf, de financiële ondersteuning voor een op het hoger onderwijs voorbereidend jaar. Als je nog niet aangemeld bent bij UAF, moet je dit dus in ieder geval voor aanvang van ons op het hoger onderwijs voorbereidend jaar doen.

Aanmelding

Heb je nog vragen of opmerkingen? Of wil je je aanmelden voor de intakedag van Voorbereidend Jaar Erasmus? Neem contact met ons op via het formulier.

 • Blik op werk - Keurmerk (inburgeren)

  Blik op Werk-keurmerk

  Sinds 2016 is het EUR Language & Training Centre een 'Blik op Werk'-gecertificeerde aanbieder van inburgeringscursussen. De kwaliteitsnorm 'Blik op Werk' is een verzekering van kwaliteit en betrouwbare service. DUO verleent alleen een toelage als je een taalcursus volgt bij een instituut dat is geaccrediteerd met deze kwaliteitsstandaard.

 • Logo Risbo - 2018

  Risbo

  Risbo is een onafhankelijk instituut voor onderzoek, training en advies, verbonden aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). Risbo geeft didactische trainingen aan docenten, voert onderwijskundig onderzoek uit en ondersteunt en adviseert opleidingen, instellingen  en docenten bij de (her)ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardig (online) onderwijs. Hiernaast verzorgt Risbo een module Studievaardigheden voor de deelnemers van Voorbereidend Jaar Erasmus.

 • Logo - Erasmus Trustfonds (2018)

  Stichting Erasmus Trustfonds

  Voorbereidend Jaar Erasmus 2018-2019 is mede mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage van Stichting Erasmus Trustfonds.