Voorbereidend Jaar Erasmus

Het Voorbereidend Jaar Erasmus is door Language & Training Centre (EUR) ontwikkeld om vluchtelingstudenten zo goed mogelijk voor te bereiden op een studie in het hoger onderwijs. De meeste focus ligt op de Nederlandse taal. Tijdens het schakeltraject wordt het Staatsexamen II en de overige delen van het inburgeringsexamen afgelegd. Hiernaast is er veel aandacht voor Engels, wiskunde en de specifiek voor het hoger onderwijs benodigde computer- en studievaardigheden. Een op het hoger onderwijs voorbereidend programma is meer dan de voorbereiding op de toelatingsexamens voor een hogeschool of universiteit. Je leert om de vaardigheden onder de knie te krijgen die essentieel zijn voor studiesucces in het Nederlands hoger onderwijs. Het Voorbereidend Jaar Erasmus wordt in april afgesloten met de toelatingsexamens voor Nederlands, Engels en wiskunde (Colloquium Doctum). Op basis van deze vakken ben je voor een deel van de aan de Erasmus Universiteit geboden studies direct toelaatbaar.
 

Specialisatietraject

Afhankelijk van jouw studiekeuze kun je, na afronding van Voorbereidend Jaar Erasmus, de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde volgen. Dit is altijd in samenspraak met Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Op basis van onder andere jouw resultaten van en motivatie tijdens Voorbereidend Jaar Erasmus, besluit UAF of jij in aanmerking komt voor de financiële ondersteuning die jou in staat stelt een specialisatietraject te volgen. Je kunt tijdens de zomer beginnen aan biologie, natuurkunde en scheikunde, of één van deze vakken. De zomercursussen duren gemiddeld zes weken per vak.
 

Waarom niet alle vakken in één jaar?

In de periode 2005–2015 zijn ruim 1500 vluchtelingen gestart met een schakeljaar. Van deze schakeljaarcursisten is slechts 61% na het volgen van een schakeljaar met een studie gestart. Met andere woorden, veel deelnemers aan schakeltrajecten slagen er door de intensiteit van het onderwijsprogramma niet in het uiteindelijke doel te bereiken. Onderwijsinstellingen in de regio die een op het hoger onderwijs voorbereidend jaar voor vluchtelingen bieden, hebben hierom besloten meer tijd in te plannen voor de ‘basis’-vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Toelating

Je kunt worden toegelaten tot het Voorbereidend Jaar Erasmus 2018-2019 als je een geldig verblijfsdocument hebt en je zowel het Nederlands als het Engels op het niveau CEFR-B1 beheerst. Als je niet kunt aantonen dat je het Nederlands en Engels op niveau CEFR-B1 beheerst, dan moet je een intaketoets maken. Hiernaast is het belangrijk dat je in jouw land van herkomst een opleiding in het hoger onderwijs hebt gevolgd of een op het hoger onderwijs voorbereidende opleiding. 

Diplomawaardering

Als je twijfelt of je op basis van jouw vooropleiding wordt toegelaten tot ons op het hoger onderwijs voorbereidend jaar, dan kun je als statushouder gemakkelijk een opleidings- of diplomawaardering aanvragen. De waardering van jouw diploma geeft jou informatie over jouw opleidingsniveau en opleidingsrichting. Deze informatie kan je helpen bij het maken van de juiste studiekeuze. Een diplomawaardering is alleen een advies. Het is geen rechtsgeldig document. Een vertaling van jouw diploma is noodzakelijk als je de documenten niet in het Nederlands, Duits, Engels, Frans of Afrikaans aanlevert.

Aanmelding

Heb je nog vragen of opmerkingen? Of wil je je aanmelden voor de intakedag van Voorbereidend Jaar Erasmus? Neem contact met ons op via het formulier.

 • Blik op werk - Keurmerk (inburgeren)

  Blik op Werk-keurmerk

  Sinds 2016 is het EUR Language & Training Centre een 'Blik op Werk'-gecertificeerde aanbieder van inburgeringscursussen. De kwaliteitsnorm 'Blik op Werk' is een verzekering van kwaliteit en betrouwbare service. DUO verleent alleen een toelage als je een taalcursus volgt bij een instituut dat is geaccrediteerd met deze kwaliteitsstandaard.

 • Logo Risbo - 2018

  Risbo

  Risbo is een onafhankelijk instituut voor onderzoek, training en advies, verbonden aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). Risbo geeft didactische trainingen aan docenten, voert onderwijskundig onderzoek uit en ondersteunt en adviseert opleidingen, instellingen  en docenten bij de (her)ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardig (online) onderwijs. Hiernaast verzorgt Risbo een module Studievaardigheden voor de deelnemers van Voorbereidend Jaar Erasmus.

 • Logo - Erasmus Trustfonds (2018)

  Stichting Erasmus Trustfonds

  Voorbereidend Jaar Erasmus 2018-2019 is mede mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage van Stichting Erasmus Trustfonds.