Voorbereidend Jaar Erasmus

Het Voorbereidend Jaar Erasmus is door Language & Training Centre ontwikkeld om statushouders voor te bereiden op een studie in het hoger onderwijs. Tijdens het basisjaar wordt het Staatsexamen II en de overige delen van het inburgeringsexamen afgelegd. Hiernaast is er veel aandacht voor Engels, wiskunde en de specifiek voor het hoger onderwijs benodigde computer- en studievaardigheden. Het programma leert je om de vaardigheden onder de knie te krijgen die essentieel zijn voor studiesucces in het hoger onderwijs. Het basisjaar wordt in april afgesloten met de toelatingsexamens voor Nederlands, Engels en wiskunde. Op basis van deze vakken ben je voor een deel van de studies in het hoger onderwijs toelaatbaar.

Basisjaar

In de periode 2005–2015 zijn ruim 1500 vluchtelingen gestart met een op het hoger onderwijs voorbereidend programma aan een hogeschool of universiteit. Van deze cursisten is slechts 61% met een studie in het hoger onderwijs gestart. Veel cursisten slagen er door de intensiteit van het onderwijsprogramma niet in om het uiteindelijke doel te bereiken. Onderwijsinstellingen in de regio die een op het hoger onderwijs voorbereidend jaar voor vluchtelingen bieden, hebben hierom besloten meer tijd in te plannen voor de ‘basis’-vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Bezoek voor meer informatie de website over het basisjaar.

Specialisatietraject

Afhankelijk van jouw studiekeuze kun je, na afronding van het basisjaar, de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde volgen. Op basis van onder andere jouw resultaten tijdens het basisjaar, besluit Erasmus Universiteit Rotterdam in samenspraak met jouw contactpersoon bij de gemeente en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF of jij in aanmerking komt voor een specialisatietraject. Je kunt in dat geval tijdens de zomer beginnen aan biologie, natuurkunde en scheikunde, of één van deze vakken.

Stichting Vluchteling-Studenten UAF

Als je van plan bent om een studie in het hoger onderwijs te volgen en je het Nederlands beheerst op het niveau CEFR-B1 of hoger, dan kun je je aanmelden bij Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. UAF biedt, naast de begeleiding van vluchtelingen tijdens de voorbereiding op een studie, de studiekeuze en de studie zelf, de financiële ondersteuning voor een op het hoger onderwijs voorbereidend jaar.

Toelating

Je kunt worden toegelaten tot het Voorbereidend Jaar Erasmus als je een geldig verblijfsdocument hebt en je zowel het Nederlands als het Engels op het niveau CEFR-B1 beheerst. Als je niet kunt aantonen dat je het Nederlands en Engels op dit niveau beheerst, dan moet je een intaketoets maken. Hiernaast is het belangrijk dat je in jouw land van herkomst of in Nederland een opleiding in het hoger onderwijs hebt gevolgd of een op het hoger onderwijs voorbereidende opleiding. Als je twijfelt of je op basis van jouw vooropleiding wordt toegelaten tot ons op het hoger onderwijs voorbereidend jaar, dan kun je als statushouder gemakkelijk een opleidings- of diplomawaardering aanvragen. De waardering van jouw diploma geeft jou informatie over jouw opleidingsniveau en opleidingsrichting. Bezoek voor meer informatie over de toelatingseisen de website van het basisjaar.

Aanmelding

Wil je je aanmelden voor de intakedag van Voorbereidend Jaar Erasmus? Neem dan alsjeblieft contact met ons op of via het contactformulier. Heb je algemene vragen? Bezoek dan de website van het basisjaar. 

Brochure - Voorbereidend Jaar Erasmus

  • Blik Op Werk

    Blik op Werk-keurmerk
    Sinds 2016 is het EUR Language & Training Centre een 'Blik op Werk'-gecertificeerde aanbieder van inburgeringscursussen. De kwaliteitsnorm 'Blik op Werk' is een verzekering van kwaliteit en betrouwbare service. DUO verleent alleen een toelage als je een taalcursus volgt bij een instituut dat is geaccrediteerd met deze kwaliteitsstandaard.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen