Vaststellen datum

Via de pedel kan een datum voor de promotie worden vastgesteld. Dit gebeurt na goedkeuring van het proefschrift door de promotor (formulier 2). Houd met het vaststellen van een datum rekening met de leestijd voor de leescommissie, de tijd voor het drukken van het proefschrift en het feit dat het definitieve proefschrift vijf weken voor de promotiedatum beschikbaar moet zijn.