De culturele niet-bezoeker

Van de canon en de mug: een inventarisatie van inzichten rondom de culturele niet-bezoeker

In de Tweede Kamer zijn onlangs vragen gesteld over de ‘niet-bezoeker’. In een notitie in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap schetsen Prof.dr. Koen van Eijck en Prof.dr. Evert Bisschop-Boele, op basis van bestaand onderzoek, een beeld van wat er bekend is over de ‘niet-bezoeker’.

Uit onderzoek blijkt dat het cultuurbereik in Nederland boven de 90% van de Nederlandse bevolking ligt; beperken we ons tot voorstellingen van gecanoniseerde cultuur dan gaat het om circa 40%. Met die cijfers behoren we als Nederland tot de Europese koplopers.

Op basis van de huidige kennis over de ‘niet-bezoekers’ lijken er geen ‘quick wins’ te zijn. Daarvoor is de mate van cultuurparticipatie in het algemeen te hoog. En maatregelen om drempels te verlagen om deel te nemen aan gecanoniseerde cultuur, zullen waarschijnlijk maar een bescheiden resultaat opleveren. Als de ‘niet-bezoeker’ werkelijk een problematische categorie vormt, dan is het noodzakelijk om de fundamenten van cultuurbeleid goed te doordenken.

Partners

  • Dit project is uitgevoerd in opdracht van en in samenwerking met de Rijksoverheid.