Imagining climate change: The visual arts to the rescue?

De mensheid is een nieuw tijdperk ingegaan, ook wel het antropoceen genoemd - het menselijke tijdperk. Dit vormt een belangrijke bedreiging voor de ecologische integriteit van de planeet, met name door klimaatverandering die mensen veroorzaken. De abstracte en complexe aard van klimaatverandering maakt het een onderwerp dat vaak op een te wetenschappelijke en probleemgerichte manier wordt gekaderd en gevisualiseerd. Daarom bestudeert Ulrike Hahn een veelbelovende alternatieve benadering, waarbij klimaatverandering vanuit de hedendaagse beeldende kunst wordt bekeken.

Kunst en klimaatproblematiek

Geleerden uit het opkomende en innovatieve veld van de environmental humanities onderzoeken al enige tijd welke rol beeldende kunst speelt in het debat over klimaatverandering. Hahns promotieonderzoek zal voortborduren op dit belangrijke werk. Zij zal onderzoeken hoe hedendaagse kunstenaars de relatie mens-klimaatverandering representeren. Ook onderzoekt Hahn hoe kunstenaars, door hun verbeelding, de publieke betrokkenheid bij klimaatverandering kunnen vergroten.

Hahns onderzoek is een reactie op de dringende oproepen aan de geesteswetenschappen, om een grotere bijdrage te leveren aan het oplossen van een van de grootste problemen van onze tijd.

Onderzoeker

 • Ulrike Hahn

  Ulrike Hahn

Promotoren

 • prof.dr. (Filip) FRR Vermeylen

  prof.dr. (Filip) FRR Vermeylen

  Filip Vermeylen (PhD. Columbia University 2002) is Professor of Global Art Markets. He lectures and publishes on various aspects of the economics of art and…
 • prof.dr. (Pauwke) PPL Berkers

  prof.dr. (Pauwke) PPL Berkers

  Pauwke Berkers is full professor Sociology of Popular Music, specifically in relation to Inclusion, Well-Being, and Resilience in the Department of Arts and…

Co-promotor

Meer over promotie-onderzoek

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen