Imagining the divided city

Het project ‘imagining the divided city’, dat onderdeel is van het Erasmus Initiatief ‘Vital Cities and Citizens’, is een etnografische studie naar de representatie van Belfast, Noord-Ierland. Terwijl stadsambtenaren beogen om de moderne representatie van Belfast los te trekken van zijn gewelddadig verleden,  is dit verleden juist wat toeristen lijkt aan te trekken. Dit verleden betreft het conflict uit de jaren 30, dat bekend staat als ‘’the Troubles’’. Dit resulteert in een inherente wrijving tussen een verlangen om zich te verwijderen van gewelddadige geschiedenissen en de unieke kenmerken en de identiteit van een stad door middel van bevorderen van toerisme. Dit vereist constante onderhandeling tussen officiële toerismeproductie en onafhankelijke toeristenbedrijven, wat leidt tot meerdere, alternatieve en betwiste verhalen uit het verleden.

Dit onderzoek exploreert hoe post-conflict erfgoed in Belfast wordt bewaard, onderhouden, en ervaren door een wereldwijd publiek. Dit project neemt meerdere perspectieven in overweging om te begrijpen hoe de gemeente, officiële toeristische instanties en lokale bewoners die in de toeristische sector werken zich bezighouden met het representeren van het verleden. Het opnemen van deze meervoud aan perspectieven maakt het mogelijk tegenstrijdige benaderingen, doelen en motivaties te ontdekken bij het bewaren en promoten van conflicten. In elke casestudy zal er gekeken worden naar de specifieke sociaal-politieke context van erfgoedbeheer, de verschillende processen van heritisering en touristificatie en de betekenis ervan in relevante gemeenschappen. Door toerisme in conflicthistorie in verschillende contexten te bekijken, aspireert het project meer inzicht te krijgen in hoe het beheer van conflicttoerisme tussen officiële en niet-officiële sectoren samenkomt om nieuwe conflicten voort te brengen of voort te zetten.

Nog specifieker onderzoekt dit project de wandel- en taxitrips in west-Belfast om te begrijpen hoe het verhaal ‘’the Troubles’’ wordt vastgesteld en gepresenteerd door lokale gidsen tijdens rondleidingen langs de beroemde vredesmuur en politieke muurschilderingen.
Dergelijke bottom-uppraktijken worden vervolgens vergeleken met officiële toeristische initiatieven zoals Game of Thrones-rondleidingen, welke een heroriëntatie van het erfgoed van Belfast uitoefenen, weg van het conflict en naar meer commerciële ondernemingen. Dit omvat de integratie van erfgoed dat los staat van ‘’the Troubles’’, zoals de linnen- en scheepsbouwindustrie, maar ook populaire cultuuruitingen zoals Titanic en Game of Thrones. Dit project daagt daarom traditionele noties van erfgoed uit en onthult verschillende tegenstrijdige en uiteenlopende strategieën om te begrijpen hoe het imago van de "nieuwe Belfast" wordt geconstrueerd, gemanipuleerd en betwist. 

Lees hier meer over het Erasmus initiatief ‘Vital Cities and Citizens’

Onderzoeker

  • (Emily) EG Mannheimer

    (Emily) EG Mannheimer

    Emily Mannheimer is a PhD candidate at the Erasmus School of History, Communication and Culture. She is part of the Erasmus Initiative ‘Vital Cities and…