Where music meets research
Developing a sustainable platform and agenda for pop music research

Where music meets research

Popmuziek heeft de afgelopen decennia een steeds prominentere positie verworven in de Nederlandse (creatieve) economie, wetenschap en samenleving. Niet alleen steeg de exportwaarde van popmuziek de afgelopen decennia sterk, sinds 2014 maakt popmuziek – als onderdeel van de creatieve industrie – deel uit van het Topsectorenbeleid. Tevens neemt de wetenschappelijke aandacht voor populaire muziek toe. Ten slotte vervult popmuziek belangrijke maatschappelijk functies, bijvoorbeeld als bindmiddel in een versnipperende samenleving.

Echter, de popsector en wetenschap weten elkaar nauwelijks te vinden. Hierdoor blijft het onderzoekspotentieel onderbenut. Een eerste inventarisatie lijkt te wijzen op drie problemen: (1) vindbaarheid, (2) thematiek en (3) output. Ten eerste is er sprake van een disciplinaire versnippering van onderzoek naar populaire muziek, waardoor organisaties uit de popsector niet de juiste wetenschappers kunnen vinden om hun vragen te beantwoorden. Ten tweede lijkt er sprake te zijn van een gedeeltelijke mismatch tussen het universitaire onderzoekspraktijk en de meer technische en economische vragen vanuit de poppraktijk. Ten derde verschilt de aard van het gewenste onderzoeksproduct (resultaat), aangezien academisch onderzoek vaak een lange looptijd heeft, terwijl de poppraktijk veelal op korte termijn concrete (beleids)oplossingen wenst.

Kortom: er bestaat een duidelijke behoefte naar een ‘verkenning onderzoek popmuziek’, dat zorgt voor matchmaking tussen de praktijk en wetenschap door middel van (1) een duurzaam netwerk, (2) een ‘onderzoeksplatform popmuziek’, inclusief een database van bestaand onderzoek naar popmuziek aan de Nederlandse hogescholen en universiteiten en een loket waar vraag- en aanbod gekoppeld kunnen worden, en (3) een breed gedragen onderzoeksagenda.

Onderzoekers

  • dr. (Pauwke) PPL Berkers

    dr. (Pauwke) PPL Berkers

    Pauwke Berkers was born - earlier than expected - on December 6, 1977, the year that punk exploded. Unwilling to leave the beautiful province of Noord Brabant,…
  • dr. (Erik) HJCJ Hitters

    dr. (Erik) HJCJ Hitters

    Erik Hitters (1964) is Associate Professor of Media and Cultural Industries in the Department of Media & Communication of Erasmus University Rotterdam. He…

Dit project is gefinancierd door NWO

Dit onderzoeksproject wordt gefinancierd door NWO, en werkt samen met partners De popcoalitie en POPNL.