Smarter Choices for Better Health

Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de ambitie om wereldwijd bij te dragen aan betere gezondheid door slimmere keuzes. Omdat gezondheid en gezondheidszorg complexe thema’s zijn, zet het Erasmus Initiative ‘Smarter Choices for Better Health’ in op meerjarig multidisciplinair onderzoek.

Studio Erasmus - Simone Dalm over haar strategie om kanker beter te behandelen

Challenge Accepted - Striving for better health and healthcare

Challenge Accepted - Esther de Bekker - Grob

Een betere gezondheidszorg door slimmere keuzes

Voor een lang en gezond leven is goede gezondheidszorg van essentieel belang. Er is de afgelopen decennia veel vooruitgang geboekt, maar toch kampen nog veel landen met grote uitdagingen in het financieren en het leveren van hoogwaardige gezondheidszorg. Gemiddeld genomen zijn de gezondheid en levensverwachting toegenomen, maar de verschillen tussen en ook binnen bevolkingsgroepen zijn groot. Levensstijl en preventieve maatregelen spelen daarbij een belangrijke rol.

Wetenschappers uit de gezondheidseconomie, gedragseconomie, publieke zorg en internationale zorg gaan een intensieve samenwerking aan om zorgsystemen eerlijker en effectiever in te richten – met de huidige financiële middelen. De resultaten van dit onderzoek zullen ook hun weerklank vinden in het onderwijs van de Erasmus School of Economics, het Erasmus MC en de Erasmus School of Health Policy & Management.

Ir. Roel van den Berg - Programme Manager

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen