Onderzoeksprojecten
Vital Cities and Citizens

Onderzoeksprojecten VCC

Postdoc-projecten

 • Rotterdamse kinderen veerkrachtiger maken - Dr. Talitha Stam (Postdoc onderzoeker Erasmus School of Social and Behavioural Sciences)

  Het interdisciplinaire onderzoeksproject van Talitha Stam onderzoekt, in nauwe samenwerking met sociale partner Samen Leren / Bureau Frontlijn (gemeente Rotterdam), hoe ongelijkheid in schoolprestaties zich ontwikkelen op gebied van ouderbetrokkenheid op school en thuis. Hierin combineert ze kwantitatieve en kwalitatieve, inclusief etnografische, onderzoeksmethoden.

 • Migratiesteden - Dr. Asya Pisarevskaya (Postdoc onderzoeker Erasmus School of Social and Behavioural Sciences)

  Het Postdoc-project van Asya Pisarevskaya, Peter Scholten en Zeynep Kasli bestudeert hoe migratie-gerelateerde diversiteit zich op lokaal niveau manifesteert en hoe het wordt bestuurd. Ze onderzoeken de onderliggende mechanismen van deze relatie. Het doel is het schrijven van een boek met casestudies van steden voor elk van de vastgestelde types stedelijke diversiteit.

 • Rechtstreeks uit Khartoem: burgerschap, migratie en de wereldwijde muziekscene van Soedan - Dr. Cathy Wilcock (Postdoc onderzoeker International Institute of Social Studies)

  Dit project analyseert het wereldwijde bereik van Khartoem’s muziekscene. Talloze verbannen artiesten uit Khartoem hebben zich gevestigd in gemeenschappen over de hele wereld. In hoeverre, op welke wijze en met welke effecten dragen deze muzikanten bij aan de nieuwe vormen van burgerschap en politiek die tijdens de revolutie in Soedan ontstaan?

 • Politiek van (on)gastvrijheid: queer touristen en queer vluchtelingen - Dr. Maja Hertoghs (Wetenschappelijk onderzoeker Erasmus School of Social and Behavioural Sciences)

  Het PhD-onderzoek van Maja Hertoghs richtte zich op verdenking en beïnvloeding in de gesloten wereld van de asielprocedure. Dit project breidde zich uit naar haar postdoconderzoek, waarbij de focus ligt op de contrasterende manieren waarop queertoeristen en (illegale) queervluchtelingen worden 'verwelkomd' in steden die als homoparadijs bekend staan.

PhD-projecten

 • Gevoeligheden uit het verleden nagespeeld: onderzoek naar historische re-enactments in Europa en Indonesië - Lise Zurné MA (Promovendus Erasmus School of History, Culture and Communication)

  Het onderzoek richt zich op het fenomeen historical re-enactments. Lise onderzoekt hoe re-enactors omgaan met gevoeligheden uit het verleden en wat voor betekenis zij hieraan ontlenen, met name bij grootschalig geweld in de 20e eeuw in Europa en Indonesië. Het doel van het onderzoek is de relatie tussen re-enactments en stedelijke geschiedenis begrijpen.

 • Stedelijk toerisme: op zoek naar duurzame ontwikkelingsmodellen - Shirley Nieuwland MSc (Promovendus Erasmus School of History, Culture and Communication)

  Shirley Nieuwland onderzoekt duurzame modellen voor stedelijk toerisme in postindustriële steden die recentelijk gegroeid zijn in toerisme, zoals Rotterdam en Valencia. Binnen het project komen onderwerpen zoals stedelijke ontwikkeling, (stedelijk) toerisme, de deeleconomie, de creatieve stad en gentrificatie aan bod.

 • Media-betrokkenheid in steden - Anne van Eldik MSc MA (Promovendus Erasmus School of History, Culture and Communication)

  Het onderzoeksproject van Anne van Eldik focust zich op het sociale media gebruik van jonge mensen in super-diverse steden, van consumptie tot productie, en onderzoekt hoe dit gerelateerd is aan de constructie van hun stadsidentiteit. Dit project bevat onderzoeksonderwerpen zoals stadsidentiteit, social media gebruik, social media influencers, en de super-diverse stad.

 • Bevlogen ondernemers - Dewi Kanters MSc (Promovendus Erasmus School of Social and Behavioural Sciences)

  Het onderzoeksproject van Dewi Kanters richt zich op het proactieve gedrag van ondernemers. De effecten van het gedrag van ondernemers op uitkomsten als werkbevlogenheid, gezondheid en bedrijfsprestatie worden geanalyseerd. Deze onderwerpen zijn relevant voor Vital Cities and Citizens omdat ondernemerschap ten grondslag ligt aan de vitaliteit van een stad.

 • Ondernemerschap en netwerken bij vluchtelingen - Saba Al Kuntar MA (Promovendus International Institute of Social Studies)

  Het onderzoek richt zich op ondernemerschap bij vluchtelingen door middel van een case study van Syrische ondernemers in Libanon. De ervaring van ondernemende vluchtelingen met het opzetten van een bedrijf onder onzekere omstandigheden wordt verkend. Het project omvat onderwerpen zoals de stedelijke economie van vluchtelingen, sociale netwerken en zelfredzaamheid.

 • Het lokaliseren van gemarginaliseerde groepen in de discussie over mensenhandel: leren van de ervaringen van stedelijke subalternen in India - Jaffer Latief Najar MBA MSW (Promovendus International Institute of Social Studies)

  Het onderzoeksproject van Jaffer Latief Najar richt zich op de ervaringen van sekswerkers en bouwvakkers met een migratieachtergrond (stedelijke gemarginaliseerde groepen) met het huidige Indiase anti-mensenhandel systeem. Het project omvat onderzoeksthema's zoals agency en burgerschap; en onderzoekt hun rol / bestaan ​​in dergelijke ervaringen.

 • Op zoek  naar vertrouwen: begrijpen en verbeteren - Willemijn Bezemer MA (Promovendus Erasmus School of Social and Behavourial Sciences)

  Het onderzoeksproject van Willemijn Bezemer heeft als doel om de effectiviteit te analyseren van verschillende strategieën die de politie aanwendt om het wederzijds vertrouwen tussen de agent en de burger te versterken.

 • Betrokkenheid van docenten en studenten met culturele diversiteit in het voortgezet onderwijs - Zouhair Hammana MSc (Promovendus Erasmus School of History, Culture and Communication)

  Het onderzoek van Zouhair Hammana richt zich op de betrokkenheid van leraren en studenten met culturele diversiteit in het voortgezet onderwijs. De focus ligt op hoe docenten en studenten omgaan met de culturele ‘ander’, hoe zij zichzelf zien in relatie tot de culturele ‘ander’; en hoe ‘openheid’ in de praktijk door deze studenten en docenten wordt uitgevoerd.

 • Sociale stress, zelfregulering en ontwikkeling van asociaal gedrag - Miranda Lutz-Landesbergen MSc (Promovendus Erasmus School of Social and Behavioural Sciences)

  Het project van Miranda Lutz onderzoekt de rol van sociale stressoren die van invloed zijn op zelfregulatie van gedrag bij kinderen en adolescenten. Onderzocht wordt of tekortkomingen in de onderliggende mechanismen van zelfregulatie, zoals cognitieve controle, leiden tot afwijkend sociaal gedrag en hoe sociale stressoren deze relatie beïnvloeden.

 • Concurrerende opvattingen over stadscultuur en culturele diversiteit - Karen Klijnhout MSc (Promovendus Erasmus School of History, Culture and Communication)

  Het project bestudeert de stedelijke culturele publieke sfeer en onderzoekt het verband tussen stadscultuur en culturele diversiteit. Belangrijke vragen: hoe worden opvattingen over stadscultuur en culturele diversiteit gecombineerd in discoursen en hoe dragen deze discoursen bij aan de grenzen van de gevestigde, publiekelijk gesteunde stedelijke kunst- en cultuurscene?

 • Cognitieve en linguïstische aspecten van sociale-mediagebruik - Arnout Boot MSc (Promovendus Erasmus School of Social and Behavioral Sciences)

  Het promotieonderzoek van Arnout Boot is gericht op cognitieve en linguïstische aspecten van sociale-mediagebruik. Onderzoeksonderwerpen zijn o.a. online taalgebruik, textmining, tekstanalyse, informatieverwerking, fake news, attitudevorming, geheugen, aandacht en perceptie.

 • De verbeelding van de verdeelde stad - Emily Mannheimer MSc (Promovendus Erasmus School of History, Culture and Communication)

  Het onderzoeksproject van Emily Mannheimer onderzoekt hoe lokale toeristische producenten (voornamelijk reisleiders) het toerisme gebruiken om het imago van Noord-Ierland voor een wereldwijd publiek te herdefiniëren. Het project omvat onderzoeksthema's zoals toerisme, identiteit, erfgoed en post-conflictverhalen.

 • De consumptie van populaire muziek in Nederland - Femke Vandenberg MA (Promovendus Erasmus School of History, Culture and Communication)

  Femke Vandenberg onderzoekt de consumptie van populaire muziek in Nederland, met een focus op het publiek van nationaal geproduceerde muziek. Dit onderzoek bevat thema’s zoals culturele smaakpatronen, sociale klasse, sociale ongelijkheid en de demonstratie van nationalisme door culturele consumptie.

 • Antisemitisme en voetbalsupporters in de 21ste eeuw - Jasmin Seijbel (Promovendus Erasmus School of History, Culture and Communication)

  Jasmin Seijbel is werkzaam binnen het project ‘Sport and Nation’. Met haar onderzoek probeert ze inzicht te krijgen in de mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van historische verhalen in het voorkomen van antisemitisme onder voetbalsupporters. Ze werkt daarvoor samen met belangrijke stakeholders, zoals Feyenoord en het Anne Frank huis.

 • Getalenteerde jeugd in de stad - Tessa Visser MSc (Promovendus Erasmus School of Social and Behavioural Sciences)

  Het onderzoek van Tessa Visser richt zich op culturele diversiteit en de overgang van basisschool naar middelbare school. Zowel kwalitatieve als kwantitatieve data wordt gecombineerd in een longitudinale effectstudie van een buitenschoolse interventie op de basisschool. Onderzoekthema’s zijn o.a. self-efficacy, ouderbetrokkenheid en sense of belongingness.

 • Leeftijdsvriendelijke wijken voor oudere migranten in Nederland - Warsha Jagroep MSc (Promovendus, Erasmus School of Health Policy and Management)

  Warsha Jagroep haar onderzoek richt zich op ouderen met een migratie achtergrond en de invloed van buurt kenmerken op hun fysieke en sociale welzijn. De onderzoeksresultaten kunnen de ingrediënten leveren voor het ontwerpen van een interventie, gebaseerd op gedrachtsinzichten, om het welzijn van ouderen migranten te verbeteren.

 • Migratiesteden - Dr. Zeynep Kasli (Wetenschappelijk onderzoeker Erasmus School of Social and Behavioural Sciences)

  Het PhD-project van Asya Pisarevskaya, Peter Scholten en Zeynep Kasli bestudeert hoe migratie-gerelateerde diversiteit zich op lokaal niveau manifesteert en hoe het wordt bestuurd. Ze onderzoeken de onderliggende mechanismen van deze relatie. Het doel is het schrijven van een boek met daarin de casestudies van steden voor elk van de vastgestelde types stedelijke diversiteit.

 • Veerkracht na vroege stress - Donna de Maat MSc (Promovendus Erasmus School of Social and Behavioral Sciences)

  In dit project bestudeert Donna de Maat de impact van vroege, stressvolle ervaringen op de ontwikkeling van kinderen. Hierbij wordt onderzocht welke factoren ervoor zorgen dat sommige kinderen als gevolg van stressvolle situaties problemen ontwikkelen, terwijl anderen veerkrachtig zijn en zich goed blijven ontwikkelen.

Senior onderzoekers (assistent professoren)

 • Het organiseren en managen van de snelle veranderingen in de media en de creatieve industrie - Dr. Sven-Ove Horst, Assistent Professor Erasmus School of History, Culture and Communication

  Dr. Horst is geïnteresseerd in het begrijpen van de manier waarop digitale media, strategisch management en ondernemerschap samenkomen in de huidige, snelle organisatorische en maatschappelijke veranderingen. Deze kennis kan individuele ondernemers helpen meer te reflecteren op hun eigen branding; het kan mediaorganisaties helpen om verstandige strategieën te ontwikkelen; en het kan bijdragen aan meer creatieve en duurzame maatschappelijke ontwikkelingen.

Aangesloten onderzoekers

 • Historische re-enactments als Simulatie van het verleden: een nieuw paradigma voor onderzoek - Dr. Robbert-Jan Adriaansen (Assistent Professor Erasmus School of History, Culture and Communication)

  In plaats van historische re-enactments te beschouwen als vormen van historische representatie, worden ze in het onderzoekproject van Robbert-Jan Adriaansen bestudeerd als vormen van historische simulatie. Het toepassen van ‘play theory’ op de studie van stedelijke historische re-enactments, laat een dynamiek van identificatie en betekenisgeven zien.

 • Lokale keuzes, arbeidsmarkt en ondernemerschap in de mode-industrie - Dr. Mariangela Lavanga (Assistent Professor Erasmus School of History, Culture and Communication)

  Mariangela Lavanga's onderzoek richt zich op locatiekeuzes, arbeidsmarkt en ondernemerschap van een breed scala aan creatieve professionals (zoals ontwerpers, ambachtslieden); intermediairs en tijdelijke clusters (zoals handelsevenementen); lokale en wereldwijde netwerken; duurzaamheid en circulaire economie in de mode-industrie.

 • Livemuziek en stedelijke ontwikkeling - Dr. Arno van der Hoeven (Assistent professor Erasmus School of History, Culture and Communication)

  Het onderzoek van Arno van der Hoeven richt zich op de economische, ruimtelijke en sociaal-culturele impact van livemuziek op steden. Voor steden is een bloeiend podium- en festivalcircuit essentieel. Als onderdeel van het project POPLIVE onderzoekt Van der Hoeven daarom hoe de livemuzieksector duurzaam ondersteund kan worden.